Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu - TWOL Programma 2016

Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu - TWOL Programma 2016

Rapport
mei 2016
Departement Omgeving
Jaarlijks wordt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu, kortweg TWOL, opgemaakt. Het TWOL-programma 2016 geeft een overzicht van de geplande onderzoeksprojecten (63 effectief en 14 reserve), ingedeeld volgens de thematiek van de Beleidsnota Omgeving 2014-2019.
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en milieu