Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veen in Vlaamse bodem en ondergrond in relatie tot klimaat en boven- en ondergronds ruimtegebruik. Eindrapport

Veen in Vlaamse bodem en ondergrond in relatie tot klimaat en boven- en ondergronds ruimtegebruik. Eindrapport

Rapport
oktober 2023
Departement Omgeving
Informatie over waar, op welke diepte en in welke toestand veen zich bevindt in de Vlaamse bodem en ondergrond is belangrijk voor heel wat beleidsdomeinen en toepassingen. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze is verspreid over verschillende datasets of niet direct bruikbaar. In dit rapport wordt een inventaris gemaakt van de beschikbare informatie over veen in bestaande datasets. Die worden vervolgens als basis gebruikt voor het opstellen van een veendatabank en van bijbehorend kaartmateriaal. In een laatste fase worden op basis van deze databank veenwaarschijnlijkheidskaarten opgemaakt die gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen weergeven wat de kans is op het voorkomen van veen. Dit heeft als doel om een goed beeld te geven van de ruimtelijke spreiding van veen in Vlaanderen en kan bijvoorbeeld dienen ter ondersteuning van beschermingsmaatregelen van veen om koolstofemissies te reduceren en inklinking van het veen te vermijden. Wegens het hoge gehalte organische koolstof van veen vormen veengebieden ook een belangrijke factor in de klimaatproblematiek. Op internationaal niveau wordt aan Vlaanderen gevraagd om de organische koolstofstocks in de bodem en ondergrond in kaart te brengen en deze kaartlaag voortdurend te optimaliseren.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Klimaat
Auteur(s)
Ward Swinnen , Sam Ottoy , Karen Vancampenhout, Gert Verstraeten