De publicatie geeft via tabellen en grafieken per onderwijsniveau de basisgegevens over het Vlaams onderwijs.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Statistieken onderwijs

Vorige edities