De publicatie bevat een korte bespreking van de gegevens uit de SCV-survey 'Sociaal-Culturele verschuivingen in Vlaanderen' 2013 over de houding van de Vlamingen tegenover homoseksualiteit.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit
Reeks
SVR-st@ts