Veel scholen nemen al heel wat maatregelen om pesten tegen te gaan en aan te pakken, maar toch bestaan er over pesten nog misverstanden. De brochure nodigt schoolteams uit om een aantal van hun inzichten af te toetsen en eventueel in hun beleid op te nemen. Schoolteams kunnen daarbij maximaal rekening houden met de kracht van kinderen en jongeren om zelf conflicten op te lossen of om een bijdrage aan een conflictoplossing te leveren.
Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Brochure
Thema's Werken in het onderwijs , Onderwijs - algemeen , Leerlingen, studenten en ouders