Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging kilometerheffing. Advies MORA

Wijziging kilometerheffing. Advies MORA

Beleidsadvies
december 2023
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van decreet "Lex Specialis - luik A": voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in dat verband en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken
Doelgroep
Ruim publiek