Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publiciteit en wegwijzers langs de openbare weg

Publiciteit en wegwijzers langs de openbare weg

U mag niet zomaar publiciteit of wegwijzers langs de openbare weg plaatsen.

Publiciteit

Langs gemeentewegen

Voor publiciteit langs gemeentewegen

  • op openbaar domein langs gemeentewegen moet u bij uw gemeente navragen wat er op dat vlak toegelaten is. Vaak is het verboden of moet u in elk geval toestemming vragen.
  • op privédomein moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ook voor individuele borden voor sociaal-culturele activiteiten is een vergunning nodig.

Langs gewestwegen

Op de meeste gewestwegen (die allemaal een nummer hebben, bijv. N2, R6, ...) in Vlaanderen is publiciteit verboden op vrijstaande constructies. Hier wordt mee bedoeld: alle publiciteit die niet wordt aangebracht op de gevel van een gebouw. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u de wetgeving over publiciteit langs gewestwegen(opent in nieuw venster). Wilt u weten welke regeling geldt voor een bepaalde gewestweg? Neem dan contact op met de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de gewestweg ligt.

Voor publiciteit langs gewestwegen

  • op openbaar domein, moet u
    • een ‘vergunning inname openbaar domein’ aanvragen bij de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie
    • een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.
  • op privédomein, moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

Ook voor individuele borden voor sociaal-culturele activiteiten is een omgevingsvergunning nodig.

Langs autosnelwegen

Langs alle snelwegen in Vlaanderen is publiciteit op vrijstaande constructies verboden. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u de wetgeving over publiciteit langs autosnelwegen(opent in nieuw venster).

Langs de snelwegen en gewestwegen staan er wel borden voor overheidscampagnes over mobiliteit, verkeer en verkeersveiligheid.

Wegwijzers

Duidelijke en eenvoudige wegwijzers zorgen voor een overzichtelijker en veiliger wegbeeld. De wegbeheerder (de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer) plaatst en beheert alle wegwijzers op openbaar domein. Zelf een wegwijzer naar uw bedrijf of zaak plaatsen, mag dus niet. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert wegwijzers langs gewestwegen die niet stroken met de reglementering(opent in nieuw venster).

Wegwijzers moeten aangevraagd worden via de gemeente. Als het over een gewestweg gaat, zal de gemeente de aanvraag voor u doorsturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

Omleidingsroutes

Soms moet de autosnelweg gedeeltelijk of volledig worden afgesloten. In dat geval kunt u een bewegwijzerde omleiding(opent in nieuw venster) volgen (gele borden met een letter op).