Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht op hypotheekvestiging

Recht op hypotheekvestiging

Als u een onroerend goed zoals een woning, appartement of bouwgrond koopt of renoveert en u gaat daarvoor een hypothecaire lening aan, dan zal de hypotheek(opent in nieuw venster) worden ingeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder(opent in nieuw venster). Deze inschrijving kan alleen gebeuren aan de hand van een notariële akte(opent in nieuw venster). Op die akte moeten registratiebelasting worden betaald. Dit is het recht op hypotheekvestiging.

In welk gewest is het recht op hypotheekvestiging verschuldigd?

Het recht op hypotheekvestiging is gelokaliseerd in het Gewest waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

Als de hypotheekvestiging betrekking heeft op verschillende onroerende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het recht op hypotheekvestiging gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.

Wie is het recht op hypotheekvestiging verschuldigd?

De belastingplichtige is degene die de hypotheek aangaat, de hypotheeksteller.

Procedure

Om deze hypotheekvestiging tegenstelbaar te maken aan derden, zal zij worden ingeschreven in de registers van de hypothecaire openbaarmaking of in de registers van het Belgisch Scheepsregister. Deze inschrijving kan alleen gebeuren aan de hand van een notariële akte.

De notaris zal de akte binnen de 15 dagen na de ondertekening ter registratie aanbieden en het verschuldigde hypotheekrecht betalen dat door de betrokken partijen (doorgaans de ontlener) werd voorgeschoten.

Berekening

U betaalt 1% registratierechten op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen.

Het recht op hypotheekvestiging wordt vastgesteld op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek:

  • de gewaarborgde hoofdsom;
  • het toebehoren. Dit zijn onder meer de kosten van eventuele vervolgingen, jaarlijkse verzekeringspremies, commissielonen, bijkomend gewaarborgd bedrag uit hoofde van een beding van indexering. Meestal voorziet de bank hiervoor een bepaald percentage (5 of 10%).

Vrijstelling tweede of volgende hypotheek

Indien u voor dezelfde schuldvordering en voor hetzelfde gewaarborgde bedrag een tweede of volgende hypotheek wenst te vestigen, en het recht op hypotheekvestiging reeds werd geheven op de vestiging van de eerste hypotheek, geniet u voor deze tweede of volgende hypotheekvestiging van een vrijstelling.

De plaats van de ligging van het onroerend goed bepaalt of de vestiging van hypotheek onder de federale regelgeving of onder de Vlaamse regelgeving valt. Ook als de eerste hypotheekvestiging werd belast onder de federale regelgeving, kan u van deze vrijstelling genieten.

Registratiebelasting: algemeen