De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop'. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomeinen (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart, enz...)

In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

Waar geldt voorkooprecht?

Wilt u weten of er op een bepaald perceel een voorkooprecht geldt? Neem dan contact op met een notaris ((opent in nieuw venster)).

Wilt u weten of er een 'Vlaams voorkooprecht' van toepassing is op een bepaald perceel? Raadpleeg dan de geokaart met de 'Vlaamse voorkooprechten' ((opent in nieuw venster)) op de website van Geopunt.

Alle Vlaamse rechten van voorkoop worden aangeboden aan het e-voorkooploket ((opent in nieuw venster)) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Uw notaris heeft toegang tot het e-voorkooploket.

Meer informatie over het Vlaamse voorkooprecht ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Opladen in het e-voorkooploket

Om te kunnen opladen moeten de juiste sjablonen verwerkt worden door Digitaal Vlaanderen.

Sjablonen zijn terug te vinden op de website van Digitaal Vlaanderen onder het tabblad “Recht van Voorkoop” ((opent in nieuw venster)).
Deze moeten ingevuld en doorgestuurd worden bij elke verandering zoals:

  • een ander persoon die de rol overneemt
  • een nieuw persoon die de rol wenst
  • een persoon extra die de rol wenst
  • een ander soorttype (vb: Verwaarlozing, Leegstand,...) dat moet toegevoegd worden