Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechtbanken en hoven in België - bevoegdheden en rechtspraak

Rechtbanken en hoven in België - bevoegdheden en rechtspraak

Naast een wetgevende (parlement) en uitvoerende (regering) macht is er in België ook een rechterlijke macht. De rechtbanken en hoven zijn onafhankelijk en nemen beslissingen bij conflicten tussen burgers en tussen burgers en de overheid.

De rechtbanken en hoven van ons land kunnen bijvoorbeeld uitspraak doen:

  • bij conflicten tussen burgers, bedrijven
  • bij gepleegde misdrijven
  • in aanvragen tot adoptie
  • in aanvragen tot naamsverandering
  • bij echtscheidingsprocedures, vragen over bezoekrecht en voogdij.

In de commissies voor juridische bijstand kunt u terecht met algemene vragen, zoals:

  • Hoe stap ik naar een rechtbank?
  • Hoe start ik een rechtszaak op?
  • Heb ik recht op een pro deo advocaat?

De justitie-assistenten vertellen u ook welke andere mogelijkheden van bemiddeling er misschien bestaan om uw conflict zonder rechtszaak op te lossen.

Op de website justitie.belgium.be vindt u alle informatie over de werking van het Belgische gerecht(opent in nieuw venster). U kunt er ook zoeken naar de contactgegevens van de rechtbanken en hoven(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen