Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor:

  • eigenaars, bezitters of houders van een topstuk die de kosten van de fysische ingreep dragen en daarvoor de toestemming kregen van de minister;
  • vrije onderwijsinstellingen of een door de overheid ingerichte onderwijsinstellingen;
  • provinciale en lokale besturen en de instellingen die onder hun toezicht staan, zoals OCMW’s en kerkfabrieken.

Volgende kosten komen in aanmerking:

  • onderzoekskosten;
  • uitvoerings- en materiaalkosten;
  • verpakkings- en transportkosten;
  • kosten gemaakt voor dringende bewaringsmaatregelen, uitgevoerd in noodsituaties;

Procedure

Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan na toestemming van de minister. U kunt de aanvraag tot toestemming ook samen met de subsidieaanvraag indienen.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer info over de verdere voorwaarden, de procedure en de indiendata.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.