Volg zelf de datum op

Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om het terugkommoment op tijd te volgen. Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Ook als u door bv. problemen met de post geen brief ontvangt, bent u verplicht om het terugkommoment te volgen.

Houd die brief voor uw eigen gemak bij zodat u steeds makkelijk kunt controleren wat de uiterste datum is waarop u het terugkommoment moet volgen.

Hebt u uw brief niet ontvangen of verloren? Dan kunt u uw uiterlijke datum op 2 manieren nagaan:

 • Controleer de datum van afgifte van uw rijbewijs. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a. op het rijbewijs.
  • 6 maanden na die datum is de startdatum van de periode waarin u het terugkommoment kunt volgen
  • 9 maanden na die datum is de uiterlijke datum waarop u het terugkommoment kunt volgen.
 • Stuur bij twijfel een bericht naar het contactpunt (opent in nieuw venster) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zij bezorgen u dan zo snel mogelijk een duplicaat van uw herinneringsbrief.

Voorbeeld:

 1. Uw definitieve rijbewijs B (4a.) werd afgeleverd op 5 januari 2020.
 2. U ontvangt uw herinneringsbrief ongeveer begin juni 2020.
 3. U kunt het terugkommoment volgen vanaf 5 juli tot en met 4 oktober 2020.

Het terugkommoment vroeger volgen

U mag het terugkommoment niet te vroeg volgen. In uw herinneringsbrief staat in welke periode u aan het terugkommoment moet deelnemen. Schrijft u zich vroeger in dan die periode, moet u het terugkommoment opnieuw volgen in de periode die u in uw brief terugvindt.

De meeste erkende aanbieders controleren de inschrijvingen en zullen met u contact opnemen wanneer u zich vóór uw opgegeven periode inschrijft.

Verschillende situaties waarin u het terugkommoment moet volgen

1. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017.

In dat geval hoeft u het terugkommoment niet te volgen, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld - zie punt 4.

2. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017, maar na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs toegevoegd.

In dat geval verandert de procedure niet en hoeft u het terugkommoment niet te volgen.

3. U hebt uw voorlopig rijbewijs (12, 18 of 36 maanden) aangevraagd na 1 oktober 2017.

In dat geval moet u 6 tot 9 maanden na het aanvragen van uw definitief rijbewijs het terugkommoment volgen.

4. U hebt uw voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien gewisseld van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of omgekeerd? Dan moet u het terugkommoment wel volgen.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen.

Programma

Het terugkommoment heeft plaats in een groep van 6 tot 18 personen en bestaat uit 3 delen:

 1. Een korte kennismaking
 2. Enkele praktische oefeningen waarbij u zelf achter het stuur van een lesvoertuig kruipt. Het voertuig wordt voorzien door de aanbieder of rijschool. Op een afgesloten terrein ervaart u verschillende verkeersrisico's:
  • Wat is het effect van sms'en achter het stuur?
  • Hoe lang is uw remafstand bij 50 kilometer per uur?
  • Wat is de invloed van alcohol of drugs op uw rijvermogen?
 3. Een afsluitend groepsgesprek:
  • Hoe gaat u om met groepsdruk als u BOB bent?
  • Welke invloed heeft sportief rijgedrag op verkeersveiligheid?
  • Waarom rijdt u soms (on)bewust te snel?

Opgelet: kom zeker op tijd. Laatkomers kunnen het terugkommoment niet starten en moeten zich opnieuw inschrijven.

Kostprijs

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 102 euro. Op de website van de aanbieder vindt u het bedrag dat u moet betalen bij de inschrijving. U betaalt rechtstreeks aan de erkende instelling.

De betalingsprocedure is afhankelijk van de erkende instelling die u kiest. Sommige instellingen bieden u de kans om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet steeds betaald worden vóór de dag waarop u het terugkommoment volgt. Vraag aan uw erkende instelling welke afbetalingsmogelijkheden er zijn.

Inschrijven

Maak een afspraak bij een erkende instelling voor het verplichte terugkommoment. U kunt het terugkommoment volgen in de onderstaande instellingen:

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

De lijst met erkende instellingen wordt nog verder uitgebreid.

Attest

Wie het terugkommoment gevolgd heeft, krijgt na afloop een attest. Dat attest bewijst dat u het terugkommoment hebt gevolgd. U moet het attest niet bij hebben wanneer u rijdt. Ook komt er geen code op uw rijbewijs, dus u hoeft het attest niet voor te leggen aan uw gemeente.

Wilt u een duplicaat aanvragen voor uw attest? Neem dan contact op met de erkende instelling waar u het terugkommoment gevolgd hebt.

De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Sancties

 • Stap 1

  Aanmaning

  Als u niet tijdig deelneemt aan het terugkommoment ontvangt u een aanmaning van de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Vanaf dan hebt u nog 2 maanden de tijd om het terugkommoment te volgen, maar betaalt u 51 euro extra aan de instelling waar u het terugkommoment volgt.

 • Stap 2

  Proces-verbaal

  Volgt u ook in de 2 extra maanden het terugkommoment niet? Dan stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een proces-verbaal op. In dat geval mag u zich niet langer inschrijven voor het terugkommoment.

 • Stap 3

  Procureur des Konings

  Het proces-verbaal gaat op zijn beurt naar de procureur des Konings. Hij zal beslissen of er al dan niet een strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Die beslissing moet hij binnen de 2 maanden meedelen aan het Departement MOW.

  Als de procureur beslist om een strafrechtelijke procedure op te starten, kan het departement geen bestuurlijke boete meer opleggen. Beslist de procureur om niet te vervolgen, dan bekijkt het departement of er alsnog een boete wordt opgelegd. U wordt hiervan per aangetekende zending op de hoogte gebracht.

  In beide gevallen riskeert u een boete die kan oplopen tot 4000 euro. U krijgt dan een betalingsverzoek met duidelijke instructies over hoe de boete wordt geïnd.

  Als u een boete moet betalen, mag u niet meer deelnemen aan het terugkommoment.

Uitstel aanvragen

Binnen de termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Wanneer u al te laat bent en 2 maanden extra hebt gekregen, krijgt u geen uitstel meer.

In deze gevallen kunt u uitstel vragen:

 • omwille van medische redenen
 • bij verblijf in het buitenland voor (vrijwilligers)werk of studie
  • Hebt u een herinneringsbrief ontvangen, maar bent u ten laatste op de uiterlijke datum van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen naar Brussel, Wallonië of het buitenland verhuisd en daar gedomicilieerd? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen. In dat geval moet u wel uw bewijs van domicilie bezorgen aan het Contactpunt DMOW (opent in nieuw venster).
 • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Als u uitstel wilt aanvragen, vult u één van de onderstaande formulieren in:

Het formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug via

 • het Contactpunt (opent in nieuw venster) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • aangetekende zending naar het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Als uw aanvraag voor uitstel door het departement goedgekeurd is, krijgt u eenmalig 3 maanden uitstel.