Moet ik het terugkommoment volgen?

1. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017.

In dat geval moet u geen terugkommoment volgen, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld - zie punt 4.

2. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017, maar heb na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs toegevoegd.

In dat geval verandert de procedure niet en hoeft u het terugkommoment niet te volgen.

3. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd na 1 oktober 2017.

In dat geval moet u 6 tot 9 maanden na het behalen van uw definitief rijbewijs het terugkommoment volgen. 

4. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld.

 • Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of omgekeerd?
  • In dat geval moet u het terugkommoment wel volgen
 • Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)?
  • Dan moet u het terugkommoment niet volgen.

5. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 gewisseld, maar ben al langer dan 9 maanden in het bezit van mijn definitief rijbewijs B.

In dat geval is er in de wetgeving een uitzondering voorzien en behoort u tot de 'eerste lichting' die begin februari 2019 een uitnodiging heeft gekregen. U moet dus tussen 1 februari en 31 juli 2019 het terugkommoment volgen. 

Programma

 • kennismaking
 • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein
  • De praktijkoefeningen legt u af met een lesvoertuig van de aanbieder of rijschool. 
 • groepsgesprek over verkeersattitude

Kostprijs

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 102 euro. Op de website van de aanbieder vindt u het bedrag dat u moet betalen bij de inschrijving. U betaalt rechtstreeks aan de rijschool of erkende aanbieder. De betalingsprocedure is afhankelijk van de aanbieder of rijschool die u kiest.

Als u het terugkommoment te laat volgt (dus niet binnen de termijn van 3 maanden), hebt u nog 2 maanden de tijd om de cursus alsnog te volgen. In dat geval betaalt u 51 euro extra

Als u de cursus dan nog niet gevolgd hebt, riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal 4000 euro of kunt u vervolgd worden

Hoe inschrijven?

Maak een afspraak bij een erkende instelling voor het verplichte terugkommoment. Het terugkommoment kan voorlopig enkel gevolgd worden in de onderstaande gemeenten:

De lijst met erkende instellingen wordt nog verder uitgebreid. 

Kan ik het terugkommoment in het Frans (of andere taal) volgen?

Aangezien uw voorlopige en definitieve rijbewijs afgeleverd zijn door een Vlaamse gemeente, moet u het terugkommoment ook bij een erkende instelling of rijschool in Vlaanderen volgen. U kunt het terugkommoment dus niet in het Frans bijwonen, behalve met een beëdigd tolk. Een beëdigd tolk kunt u bijvoorbeeld vinden bij de Beroepsvereniging van Beëdigd Vertalers en Tolken.

In de faciliteitengemeenten zijn er geen rijscholen of instellingen die het terugkommoment aanbieden.

Krijg ik na het terugkommoment een attest?

Wie het terugkommoment gevolgd heeft, krijgt na afloop een attest. Dit attest bewijst dat u het terugkommoment hebt gevolgd. U moet dit attest niet bij u hebben als u rijdt. Ook komt er geen code op uw rijbewijs. De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Uitstel aanvragen

In enkele uitzonderlijke gevallen kunt u voor het terugkommoment uitstel vragen:

 • omwille van medische redenen
 • bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
 • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Als u uitstel wilt aanvragen, vult u één van de onderstaande formulieren in:

Het formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Contact

Hebt u nog vragen? Bel 1700 of stuur een e-mail.