Wat is het terugkommoment?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur en vindt plaats in een groep van 6 tot 18 personen. U moet na het terugkommoment geen examen afleggen.

U wordt via een oproepingsbrief op de hoogte gebracht om het terugkommoment te volgen. Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u de oproepingsbrief in de bus. 

Als u 10 dagen voor het begin van die periode (die u zelf kunt berekenen - 6 maanden na de datum waarop u uw definitief rijbewijs B hebt ontvangen) nog geen uitnodigingsbrief ontvangen hebt, kunt u een duplicaat opvragen via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Alle praktische info over hoe u zich moet inschrijven, vindt u hieronder. Zorg ervoor dat u zich tijdig inschrijft. 

Te vroeg naar het terugkommoment?

U mag het terugkommoment niet te vroeg volgen. In uw uitnodigingsbrief staat in welke periode u aan het terugkommoment moet deelnemen. Schrijft u zich vroeger in dan die periode, moet u het terugkommoment opnieuw volgen in de periode die in uw brief staat. 

De meeste erkende aanbieders controleren de inschrijvingen en zullen met u contact opnemen wanneer u zich vóór uw opgegeven periode inschrijft.

Moet ik het terugkommoment volgen

1. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017.

In dat geval moet u geen terugkommoment volgen, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld - zie punt 4.

2. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017, maar heb na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs toegevoegd.

In dat geval verandert de procedure niet en hoeft u het terugkommoment niet te volgen.

3. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs aangevraagd na 1 oktober 2017.

In dat geval moet u 6 tot 9 maanden na het aanvragen van uw definitief rijbewijs het terugkommoment volgen. 

4. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien gewisseld van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of omgekeerd?

In dat geval moet u het terugkommoment wel volgen. 

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)?

Dan moet u het terugkommoment niet volgen.

5. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 gewisseld, maar ben al langer dan 9 maanden in het bezit van mijn definitief rijbewijs B.

In dat geval is er in de wetgeving een uitzondering voorzien en behoort u tot de 'eerste lichting' die begin februari 2019 een uitnodiging heeft gekregen. U moet dus tussen 1 februari en 31 juli 2019 het terugkommoment volgen. 

Programma

Het terugkommoment volgt u in een groep van 6 tot 18 personen. Het bestaat uit 3 delen:

 • Een korte kennismaking
 • Enkele praktische oefeningen waarbij u zelf achter het stuur van een lesvoertuig kruipt. Het voertuig wordt voorzien door de aanbieder of rijschool. Op een afgesloten terrein ervaart u verschillende verkeersrisico's:
  • Wat is het effect van sms'en achter het stuur?
  • Hoe lang is uw remafstand bij 50 kilometer per uur?
  • Wat is de invloed van alcohol of drugs op uw rijvermogen?
 • Een afsluitend groepsgesprek:
  • Hoe gaat u om met groepsdruk als u BOB bent?
  • Welke invloed heeft sportief rijgedrag op verkeersveiligheid?
  • Waarom rijdt u soms (on)bewust te snel?

Kostprijs

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 102 euro. Op de website van de aanbieder vindt u het bedrag dat u moet betalen bij de inschrijving. U betaalt rechtstreeks aan de rijschool of erkende aanbieder. De betalingsprocedure is afhankelijk van de aanbieder of rijschool die u kiest.

Als u het terugkommoment te laat volgt (dus niet binnen de termijn van 3 maanden), hebt u nog 2 maanden de tijd om de cursus alsnog te volgen. In dat geval betaalt u 51 euro extra

Als u de cursus dan nog niet gevolgd hebt, riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal 4000 euro of kunt u vervolgd worden

Hoe inschrijven?

Maak een afspraak bij een erkende instelling voor het verplichte terugkommoment. Het terugkommoment kan gevolgd worden in de onderstaande instellingen:

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

De lijst met erkende instellingen wordt nog verder uitgebreid.

Krijg ik na het terugkommoment een attest?

Wie het terugkommoment gevolgd heeft, krijgt na afloop een attest. Dit attest bewijst dat u het terugkommoment hebt gevolgd. U moet dit attest niet bij u hebben als u rijdt. Ook komt er geen code op uw rijbewijs. De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Uitstel aanvragen

In enkele uitzonderlijke gevallen kunt u voor het terugkommoment uitstel vragen:

 • omwille van medische redenen
 • bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
 • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Als u uitstel wilt aanvragen, vult u één van de onderstaande formulieren in:

Het formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.