Welk rijbewijs heb ik nodig?

Van de rijbewijzen C en D zijn er verschillende varianten: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 en D1E.

3 criteria bepalen welke variant u nodig hebt:

 • maximaal toegestane massa van het voertuig
 • toegestane aantal passagiers
 • gebruik aanhangwagen van meer dan 750 kg

Vereiste rijbewijs:

C1C1ECCED1D1ED DE

Maximaal toegestane massa (MTM) voertuig

(in kg)

3500 < 7500

3500 < 7500

> 7500> 7500----

Maximale aantal passagiers zonder de chauffeur

88888 < 178 < 17> 16 (of bussen langer dan 8 meter)
> 16 (of bussen langer dan 8 meter)

Aanhangwagen > 750 kg

NeeJaNeeJaNee JaNee
 • Stap 1

  Theorie-examen

  Met het theorie-examen toont u uw kennis van de wegcode ((opent in nieuw venster)) aan. U kunt het theorie-examen voorbereiden met zelfstudie of met theorielessen bij een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster).

  Professionele chauffeurs hebben een bewijs van vakbekwaamheid nodig en krijgen daarom een uitgebreid theorie-examen:

  Rijbewijs

  Voorwaarden

  Theorie-examen

  C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E zonder vakbekwaamheid

  Minimumleeftijd: 17 jaar en 9 maanden

  U krijgt 50 meerkeuzevragen waarvan u er minstens 41 juist moet hebben om te slagen.

  C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E met vakbekwaamheid (code 95)

  Minimumleeftijd: 18 jaar
  Bezit van rijbewijs B

  U krijgt 100 meerkeuzevragen waarvan u er minstens 80 juist moet hebben om te slagen.

  Daarnaast krijgt u 8 casestudy’s met telkens 5 vragen en een mondeling deel met 10 vragen die u binnen het uur moet beantwoorden.

  U kiest zelf het examencentrum ((opent in nieuw venster)) waar u het theorie-examen aflegt. Alle examencentra rekenen daarvoor hetzelfde tarief (PDF bestand opent in nieuw venster) aan.

  Lees meer over het theorie-examen.

  Medisch onderzoek

  Als u met een vrachtwagen of bus wilt rijden, moet u eerst een medisch onderzoek ondergaan. Na afloop krijgt u een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

  Lees meer over het rijgeschiktheidsattest van groep 2.

 • Stap 2

  Praktijkopleiding of stageperiode

  Na een geslaagd theorie-examen en een medisch onderzoek kiest u tussen een rijopleiding:

  Lees meer over het praktijkexamen.

 • Stap 3

  Praktijkexamen

  U kunt het praktijkexamen afleggen na:

  • een oefenperiode van 1 maand
  • of 8 uur praktijklessen bij een erkende rijschool.

  Het praktijkexamen bestaat uit verschillende onderdelen:

  Rijbewijs

  Aantal onderdelen praktijkexamen

  D, DE, D1, D1E, C, CE, C1, C1E zonder vakbekwaamheid

  • 4 basismanoeuvres op privéterrein
  • proef op de openbare weg.

  D, DE, D1, D1E, C, CE, C1, C1E met vakbekwaamheid (code 95)

  • 4 basismanoeuvres op privéterrein
  • proef basiskwalificatie
  • proef op de openbare weg.

  U kiest zelf het examencentrum ((opent in nieuw venster)) waar u het praktijkexamen aflegt. Alle centra rekenen daarvoor hetzelfde tarief (PDF bestand opent in nieuw venster) aan. Maak minstens 6 weken op voorhand uw afspraak met het examencentrum.

  Lees meer over het praktijkexamen.

 • Stap 4

  Uw rijbewijs aanvragen

  Om uw rijbewijs in de categorie C of D aan te vragen, hebt u verschillende documenten nodig:

  1. Rijgeschiktheidsattest (PDF bestand opent in nieuw venster) dat u krijgt van een erkende medische dienst.
   Bezorg de ingevulde en ondertekende documenten aan uw gemeentebestuur om uw rijbewijs aan te vragen. U kunt uw rijbewijs na 3 tot 5 werkdagen afhalen.
  2. Aanvraagformulier en eventueel getuigschrift basiskwalificatie dat u na een geslaagd praktijkexamen krijgt van het examencentrum.

  Rijbewijs

  Documenten die u krijgt in het examencentrum

  D, DE, D1, D1E, C, CE, C1, C1E zonder vakbekwaamheid

  1. aanvraag om een rijbewijs

  D, DE, D1, D1E, C, CE, C1, C1E met vakbekwaamheid (code 95)

  1. aanvraag om een rijbewijs
  2. getuigschrift basiskwalificatie

  Tip: vraag aan uw gemeentebestuur wat u extra moet meenemen. Meestal is dat uw identiteitskaart en een pasfoto.

  Lees meer over een rijbewijs aanvragen.

Rijbewijs vernieuwen

Een rijbewijs in de categorie C of D is maar 5 jaar geldig. Na die periode moet u opnieuw een medisch onderzoek ondergaan en kunt u uw rijbewijs al dan niet verlengen, eventueel met voorwaarden of beperkingen.

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs kunt u een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met de documenten die u daar ontvangt, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Nascholing voor behoud vakbekwaamheid

Hebt u een variant van het rijbewijs C of D met bewijs van vakbekwaamheid (code 95)? Dan moet u in een periode van 5 jaar een modulaire nascholing van 35 uur volgen om die vakbekwaamheid te behouden.

Die nascholing bestaat uit 5 modules van 7 uur. Die modules staan los van elkaar en kunnen bij verschillende opleidingscentra worden gevolgd.

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij een rijschool of examencentrum ((opent in nieuw venster)).

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).