Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkexamen rijbewijs G

Praktijkexamen rijbewijs G

U kunt het praktijkexamen afleggen met een eigen voertuig, of met een voertuig van een rijschool, landbouwschool of erkend landbouwvormingscentrum.

 • U legt het examen af met uw eigen voertuig? Dan maakt u zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur 6 weken op voorhand. Let op: omdat u nog geen rijbewijs hebt, mag u niet zelf of niet alleen met uw voertuig naar het examencentrum rijden. Een persoon met rijbewijs G moet u begeleiden of u en het voertuig tot op het terrein van het examencentrum brengen.
 • U legt het examen af onder begeleiding van een rijschool, landbouwschool of landbouwvormingscentrum? Dan maakt dat centrum de afspraak. U mag het examen in de rijschool, landbouwschool of het vormingscentrum afleggen.

Uw praktijkexamen voorbereiden

 • U volgt minimaal 8 uur praktijkles in een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster), landbouwschool of vormingscentrum voor landbouw.
 • Of u leert zelf met uw land- of bosbouwvoertuig rijden. Let op: omdat er dan geen beroepsinstructeur naast u zit, mag u alleen op privéterrein oefenen.

Uw praktijkexamen afleggen

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:

 • een proef op privéterrein
 • rijtest op de openbare weg.

Proef op privéterrein

Tijdens die proef voert u 4 manoeuvres(PDF bestand opent in nieuw venster) uit:

 • voorafgaande controles
 • in rechte lijn achteruitrijden
 • achteruit in een garage draaien
 • de aanhangwagen koppelen en ontkoppelen.

Tijdens de bewegende manoeuvres moet u uw veiligheidsgordel dragen en uw richtingaanwijzers gebruiken.

U moet voor deze proef slagen om toegelaten te worden tot de proef op de openbare weg.

U hebt 1 jaar de tijd om te slagen voor de rijtest op de openbare weg. Daarna moet u de proef op privéterrein opnieuw afleggen met een voertuig van dezelfde categorie.

Rijtest op de openbare weg

Tijdens de proef op de openbare weg gaat de examinator na of u uw voertuig beheerst en het verkeersreglement correct toepast.

Documenten

Bezorg de onderstaande documenten aan het examencentrum vóór de start van het praktijkexamen:

Van de kandidaat:

 • geldig identiteitsdocument
 • attest van slagen voor het theorie-examen
 • ondertekende of van attesten voorziene verklaring over lichaamsgebreken en kwalen
 • betalingsbewijs als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald.

Van uw eigen voertuig:

 • inschrijvingsbewijs van de tractor
 • inschrijvingsbewijs van de aanhangwagen
 • geldig verzekeringsbewijs van de tractor
 • geldige groene keuringsbewijzen van de tractor en de aanhangwagen
 • technische fiche of identificatierapport van de tractor en de aanhangwagen.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig mag maximaal 2,55 meter breed zijn en moet technisch en administratief in orde zijn. Bijkomende voorwaarden en voorschriften zijn:

Voor de tractor:

 • De maximaal toegelaten massa (MTM) bedraagt minimaal 6000 kg.
 • De cabine is gesloten en uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.
 • Het voertuig heeft nummerplaten voor- en achteraan.
 • Achteraan het voertuig hangt een snelheidsplaat van 40 of 30 km/uur.
 • De achteruitkijkspiegels zijn opengeklapt en staan in de normale stand.
 • Onafhankelijke rempedalen voor de achterwielen moeten gekoppeld zijn.
 • Parkeerhulpsystemen en camera’s die u helpen bij de manoeuvres zijn toegestaan, als die origineel op het voertuig zijn voorzien.
 • Het examenvoertuig is voldoende proper, ook de lichten en signalisatie.
 • Oldtimers en voertuigen met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur zijn niet toegestaan voor de proef op de openbare weg. Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten van lange duur zijn wél toegestaan. Breng het examencentrum daarvan op de hoogte wanneer u een afspraak maakt voor de proef op de openbare weg.

Voor de aanhangwagen:

 • De maximaal toegelaten massa bedraagt minstens 18.000 kg.
 • De bouw verplicht u om uw buitenachteruitkijkspiegels te gebruiken.
 • De aanhangwagen heeft achteraan een nummerplaat.
 • Achteraan de aanhangwagen hangt een snelheidsplaat van 40 of 30 km/uur.
 • Minimaal 2 wielkeggen zijn aan boord om de wielen van de aanhangwagen te blokkeren.

Voor het samenstel:

 • De tractor en aanhangwagen zijn ongeladen.
 • De lengte bedraagt minimaal 9 meter.
 • De minimumsnelheid bedraagt 30 km/uur.
 • De tractor én de aanhangwagen zijn voorzien van een zwaailicht, of het samenstel heeft 1 zwaailicht dat van overal zichtbaar is.
 • De aanhangwagen heeft achteraan op een duidelijk zichtbare plaats: een L-teken, een bord ‘rijschool’ wanneer u het examen met een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) aflegt of een bord ‘scholing’ wanneer u het examen met een landbouwschool of vormingscentrum aflegt.
 • Speciaal aangebrachte tekens om u te helpen tijdens het examen of herkenningspunten op uw tractor of aanhangwagen om het manoeuvre ‘koppelen’ te vergemakkelijken, zijn niet toegelaten.

Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet u een paar veiligheidshandschoenen meebrengen. Tijdens het examen mag u de laadbak van de aanhangwagen niet liften.

Geslaagd of niet geslaagd

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt over het praktijkexamen kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Bespreek de klacht eerst met de hoofdexaminator.
 2. Bespreek de klacht met de directie van het examencentrum als u geen oplossing vindt met de hoofdexaminator.

Beroepsprocedure

Na niet slagen voor het praktijkexamen kunt u in beroep gaan tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen. Stuur binnen de 15 dagen na het examen een aangetekend en ondertekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie (postadres):

Voorzitter Beroepscommissie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 15 bus 437
1210 Brussel

Vermeld onderstaande gegevens van de persoon die beroep aantekent:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • examencentrum waar het examen werd afgenomen
 • aantal keer dat het praktijkexamen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet argumenten en een beschrijving bevatten van de feiten die betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van de plaats, de tijd en de procedure van het laatste examen dat werd afgelegd.

Voor het verzoekschrift betaalt u 29 euro. U ontvangt een bericht met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.