Elk jaar 12 uur

U moet elk jaar minimaal 12 uur verplichte bijscholing volgen. Die scholing moet over deze onderwerpen gaan:

Punt 1Wijzigingen aan de verkeersreglementen en verdieping in de examenleerstof voor rijinstructeurs
Punt 2Begrippen en methoden om theorie- en praktijklessen te organiseren
Punt 3Begrippen en maatregelen om verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit te bevorderen

Periodes van 3 jaar

Als lesgever mag u die bijscholingen over 3 jaar spreiden. Zo kunt u zich elk jaar verdiepen in een specifiek punt of onderwerp. Op het einde van de 3 jaar moet u zich in elk onderwerp bijgeschoold hebben.

De periodes van 3 jaar beginnen te lopen vanaf 1 jaar na de datum van uw instructietoelating.

Erkende bijscholingen

Verschillende opleidingscentra zoals Cevora, Edulogia en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bieden de verplichte bijscholingen aan. U hoeft niet altijd een hele of een halve dag op de schoolbanken te zitten. Ook congressen, studiedagen en korte infomomenten worden soms als bijscholing erkend.

Bijscholingsattest

Na elke bijscholing krijgt u van het opleidingscentrum een getuigschrift dat bewijst dat u de opleiding gevolgd hebt. De rijschool waarvoor u werkt, moet hiervan 3 jaar een kopie bijhouden.

Nieuw attest bij verlies

Bent u het bijscholingsattest kwijtgeraakt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij het opleidingscentrum waar u bijscholing gevolgd hebt.

Publicaties

Op de site van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kunt u enkele boeken bestellen en downloaden die u helpen om een betere rijinstructeur te worden ((opent in nieuw venster)).