Schriftelijk en mondeling examen

U moet eerst slagen voor een schriftelijk én een mondeling examen. Kostprijs: 28 euro. Dit zijn de onderwerpen:

Brevet IIKoninklijk besluit over het verkeersreglement, automechanica, -techniek en -elektriciteit
Brevet IIIKoninklijk besluit over het verkeersreglement
Brevet IVKoninklijk besluit over het verkeersreglement, motormechanica, -techniek en -elektriciteit
Brevet VKoninklijk besluit over het verkeersreglement, vrachtwagenmechanica, -techniek en -elektriciteit

Vrijstellingen

Schrijft u zich in voor brevet II, IV of V en hebt u al een brevet III? Dan hoeft u het onderdeel verkeersveiligheid niet meer af te leggen.

Slaagt u niet voor het volledige examen, maar wel voor 1 onderdeel? Dan kan de examencommissie u voor dat onderdeel een vrijstelling geven voor een volgende zittijd.

Met diploma’s of getuigschriften zoals autotechniek of mobiliteitswetenschappen krijgt u geen vrijstelling.

Examendata

De examens worden door het Departement MOW op vaste momenten (zittijden) georganiseerd.

ZittijdDatum schriftelijke examenDatum mondelinge examenInschrijven voor ...
1e zittijd 202011 of 18 januari 2020Februari 202010 december 2019
2e zittijd 20207 of 14 maart 2020April 202010 februari 2020
3e zittijd 20202 of 9 mei 2020Juni 202010 april 2020
4e zittijd 2020

5 of 12 september 2020

17 oktober 2020

Oktober 2020

Najaar 2020

10 augustus 2020

29 september 2020

Bent u voor het schriftelijke examen geslaagd? Dan krijgt u na ongeveer 3 weken een brief met daarin de datum en de plaats van het mondelinge examen.

Verloop van het examen

Om te slagen moet u voor beide examens minimaal 60% behalen voor verkeersveiligheid en minimaal 50% voor mechanica. Om definitief te slagen, moet u in totaal minstens 60% hebben.

Inschrijving

U mag zich per zittijd maar voor 1 brevet inschrijven. Download het inschrijvingsformulier (PDF bestand opent in nieuw venster), vul het in, scan het en stuur het samen met een recto-versokopie van uw rijbewijs naar het Departement MOW (opent in nieuw venster).

Schrijft u zich in voor het examen voor brevet III, IV of V? Dat moet u ons nog enkele extra documenten bezorgen:

Brevet III

Een kopie van uw hoogst behaalde diploma
Of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur

Brevet IVHet attest van de verplichte 4-daagse motorstage
Brevet VEen kopie van uw brevet II

Wilt u de duur van uw stage met 25% verminderen? Dan moet u bij uw inschrijving voor de examens het attest voegen van de opleiding die u bij een erkend opleidingscentrum gevolgd hebt (minimaal 120 uur contactonderwijs).

Na uw inschrijving krijgt u van het Departement MOW een uitnodiging om het inschrijvingsgeld van 28 euro te betalen.

Geslaagd

Meteen na het mondelinge examen krijgt u te horen of u geslaagd bent. Bent u geslaagd? Dan krijgt u van het MOW een aanvraag tot stagetoelating.

Die stuurt u ingevuld terug naar MOW, samen met een uittreksel uit het strafregister model 2 en een recto-versokopie van uw rijbewijs met daarop de vermelding van uw medische rijgeschiktheid.

Staat op uw rijbewijs nog geen vermelding van medische rijgeschiktheid? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij een oogarts naar keuze voor een oogonderzoek en bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst (opent in nieuw venster) of een medisch centrum van de federale overheid (opent in nieuw venster) voor een medisch onderzoek. Bent u fit en gezond? Dan krijgt u een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Ongeveer 2 weken nadat u alle documenten opgestuurd hebt, krijgt u een stagetoelating. Daarmee schrijft u zich bij de rijschool van uw keuze in voor de stage. Een stagetoelating is 3 jaar geldig.

Niet geslaagd

U kunt zich voor een nieuwe zittijd inschrijven. Behaalde u voor 1 van de 2 onderdelen genoeg punten? Dan kan de examencommissie u daarvoor een vrijstelling geven in een volgende zittijd.

Modelles

Met de modelles laat u aan een examencommissie zien hoe u lesgeeft. Om te slagen, moet u 60% behalen. U moet ze geven vóór de geldigheidsduur van uw stagetoelating afloopt.

Verloop van de modelles

Bekijk hoe een modelles verloopt:

Brevet II (PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet III (PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet IV (PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet V (PDF bestand opent in nieuw venster)

Lesdata

Een modelles vindt altijd plaats op een zaterdag. Afhankelijk van de datum van uw les hebt u een andere inschrijvingsdeadline.

ZittijdDatum modellesInschrijven voor ...
1e zittijd 2020januari of februari 202010 december 2019
2e zittijd 2020maart of april 202010 februari 2020
3e zittijd 2020mei of juni 202010 april 2020
4e zittijd 2020september of oktober 202010 augustus 2020
5e zittijd 2020november of december 202010 oktober 2020

Inschrijving

U schrijft zich voor de modelles in met:

Stuur uw inschrijving naar:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Of u stuurt de documenten online (opent in nieuw venster) in.

Geslaagd

Bent u geslaagd? Proficiat! Dan krijgt u van het Departement MOW een aanvraag tot instructietoelating. Vul die in en stuur ze samen met een kopie van uw rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister terug naar het departement. Zodra u uw instructietoelating hebt, bent u rijlesgever.

Niet geslaagd

Slaagt u niet? Dan moet u ook uw stage opnieuw doen. Let op: u moet voor de stage én de modelles slagen binnen de 3 jaar nadat u de examens afgelegd hebt. Na meer dan 3 jaar moet u ook de examens opnieuw afleggen.

Locatie

Het schriftelijke examen vindt plaats bij het Departement MOW:

Koning Albert II-Laan 20
1000 Brussel

Het mondelinge examen en de modelles legt u af in een van onze examencentra in Alken, Kontich, Brugge of Sint-Denijs-Westrem.

Contact

Vragen over de opleiding voor rijinstructeurs of over een rijschool starten, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (opent in nieuw venster).