Gedaan met laden. U bevindt zich op: Examen om rijinstructeur te worden

Examen om rijinstructeur te worden

Om rijinstructeur te worden, legt u 3 examens af:

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • modelles

Het mondelinge examen legt u af voor de examencommissie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modelles is een proefles waarbij een examencommissie beoordeelt of u kunt lesgeven.

Het schriftelijke examen vindt plaats bij het Departement MOW. Het mondelinge examen en de modelles legt u af in een van onze examencentra in Alken, Kontich, Brugge of Sint-Denijs-Westrem.

Schriftelijk en mondeling examen

U moet eerst slagen voor een schriftelijk én een mondeling examen. Kostprijs: 33 euro. Dit zijn de onderwerpen:

Brevet IIKoninklijk besluit over het verkeersreglement, automechanica, -techniek en -elektriciteit
Brevet IIIKoninklijk besluit over het verkeersreglement
Brevet IVKoninklijk besluit over het verkeersreglement, motormechanica, -techniek en -elektriciteit
Brevet VKoninklijk besluit over het verkeersreglement, vrachtwagenmechanica, -techniek en -elektriciteit

Vrijstellingen

Schrijft u zich in voor brevet II, IV of V en hebt u al een brevet III? Dan hoeft u het onderdeel verkeersveiligheid niet meer af te leggen.

Slaagt u niet voor het volledige examen, maar wel voor 1 onderdeel? Dan kan de examencommissie u voor dat onderdeel een vrijstelling geven voor een volgende zittijd.

Met diploma’s of getuigschriften zoals autotechniek of mobiliteitswetenschappen krijgt u geen vrijstelling.

Examendata

De examens worden door het Departement MOW op vaste momenten (zittijden) georganiseerd.

De examens voor brevet II vinden in de regel op de eerste dag van de zittijd plaats. De examens voor brevet I, III, IV en V vinden in de regel op de tweede dag van de zittijd plaats. U wordt aangeraden beide data vrij te houden tot u een uitnodiging hebt ontvangen. De beschikbare plaatsen worden in volgorde van inschrijving toegekend.

ZittijdDatum schriftelijke examenDatum mondelinge examenInschrijven tot en met ...
1e zittijd 20246 januari 2024februari 202410 december 2023
2e zittijd 202416 maart 2024 (nieuwe datum)april 202410 februari 2024
3e zittijd 202411 mei 2024juni 2024410 april 2024
4e zittijd 2024

7 september 2024

oktober 2024

10 augustus 2024

Bent u voor het schriftelijke examen geslaagd? Dan krijgt u na ongeveer 3 weken een brief met daarin de datum en de plaats van het mondelinge examen.

Verloop van het examen

Om te slagen moet u voor beide examens minimaal 60% behalen voor verkeersveiligheid en minimaal 50% voor mechanica. Om definitief te slagen, moet u in totaal minstens 60% hebben.

Geslaagd

Meteen na het mondelinge examen krijgt u te horen of u geslaagd bent. Bent u geslaagd? Dan krijgt u van het MOW een aanvraag tot stagetoelating.

Die stuurt u ingevuld terug naar MOW, samen met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-7) en een recto-versokopie van uw rijbewijs met daarop de vermelding van uw medische rijgeschiktheid.

Staat op uw rijbewijs nog geen vermelding van medische rijgeschiktheid? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij een oogarts naar keuze voor een oogonderzoek en bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst(opent in nieuw venster) of een medisch centrum van de federale overheid(opent in nieuw venster) voor een medisch onderzoek. Bent u fit en gezond? Dan krijgt u een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Ongeveer 2 weken nadat u alle documenten opgestuurd hebt, krijgt u een stagetoelating. Daarmee schrijft u zich bij de rijschool van uw keuze in voor de stage. Een stagetoelating is 3 jaar geldig.

Niet geslaagd

U kunt zich voor een nieuwe zittijd inschrijven. Behaalde u voor 1 van de 2 onderdelen genoeg punten? Dan kan de examencommissie u daarvoor een vrijstelling geven in een volgende zittijd.

Inschrijven

U mag zich per zittijd maar voor één schriftelijk examen inschrijven. Inschrijven doet u via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster):

  1. Meld u aan.
  2. Klik in de gele balk op ‘Aanvragen’ en vervolgens op de blauwe knop rechts ‘Dienstverlening aanvragen’.
  3. Kies in de lijst voor ‘examen voor rijschoolinstructeur of rijschooldirecteur’.
  4. Doorloop alle stappen en betaal op het einde.
  5. Uw inschrijving is nu volledig.
  6. Een drietal weken vóór de dag van het examen ontvangt u de uitnodiging voor het schriftelijk examen via de post.

Schrijft u zich in voor het examen voor brevet III, IV of V? Dat moet u nog enkele extra documenten bezorgen:

Brevet III

Een kopie van uw hoogst behaalde diploma
Of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur

Brevet IVHet attest van de verplichte 4-daagse motorstage
Brevet VEen kopie van uw brevet II

Wilt u de duur van uw stage met 25% verminderen? Dan moet u bij uw inschrijving voor de examens het attest voegen van de opleiding die u bij een erkend opleidingscentrum gevolgd hebt (minimaal 120 uur contactonderwijs).

Modelles

Met de modelles laat u aan een examencommissie zien hoe u lesgeeft. Om te slagen, moet u 60% behalen. U moet ze geven vóór de geldigheidsduur van uw stagetoelating afloopt.

Verloop van de modelles

Bekijk hoe een modelles verloopt:

Brevet II(PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet III(PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet IV(PDF bestand opent in nieuw venster)
Brevet V(PDF bestand opent in nieuw venster)

Lesdata

Een modelles vindt altijd plaats op een zaterdag. Afhankelijk van de datum van uw les hebt u een andere inschrijvingsdeadline. Houd er rekening mee dat onderstaande data onder voorbehoud zijn en afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.

ZittijdDatum modellesInschrijven voor ...
1e zittijd 2024januari of februari 202410 december 2023
2e zittijd 2024maart of april 202410 februari 2024
3e zittijd 2024mei of juni 202410 april 2024
4e zittijd 2024september of oktober 202410 augustus 2024
5e zittijd 2024november of december 202410 oktober 2024

Inschrijving

U schrijft zich voor de modelles in met:

Stuur uw inschrijving naar:

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Of u stuurt de documenten online(opent in nieuw venster) in.

Geslaagd

Bent u geslaagd? Proficiat! Dan krijgt u van het Departement MOW een aanvraag tot instructietoelating. Vul die in en stuur ze samen met een kopie van uw rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister terug naar het departement. Zodra u uw instructietoelating hebt, bent u rijlesgever.

Niet geslaagd

Slaagt u niet? Dan moet u ook uw stage opnieuw doen. Let op: u moet voor de stage én de modelles slagen binnen de 3 jaar nadat u de examens afgelegd hebt. Na meer dan 3 jaar moet u ook de examens opnieuw afleggen.

Locatie

Het schriftelijke examen vindt plaats bij het Departement MOW:

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-Laan 20
1000 Brussel

Het mondelinge examen en de modelles legt u af in een van onze examencentra in Alken, Kontich, Brugge of Sint-Denijs-Westrem.