Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijinstructeur worden: de voorwaarden

Rijinstructeur worden: de voorwaarden

Om rijinstructeur te worden, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Die hangen af van het soort les dat u wilt geven en dus van het brevet dat u moet behalen.

Algemene voorwaarden

 • U hebt een brevet van beroepsbekwaamheid

 • U bent nooit vervallen verklaard uit het recht tot het besturen van een motorvoertuig (rijverbod opgelegd door de rechter). Indien de veroordeling is uitgewist of u hersteld bent in eer en rechten kunt u wel rijinstructeur worden.
 • U bent niet bij een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke beslissing veroordeeld:

  • wegens een in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek bepaalde inbreuk

  • wegens een inbreuk op de artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie op het wegverkeer

  • wegens een inbreuk op de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van een motorvoertuig

Werkt u als tolk voor examencentra, als controleur bij een keuringscentrum voor voertuigen of als examinator? Dan kunt u geen rijinstructeur worden.

Als ambtenaar hebt u toelating van uw diensthoofd nodig om als rijinstructeur te mogen werken.

Inschrijvingsvoorwaarden voor de examens

Brevet II

 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Brevet III

 • U hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur.
 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Brevet IV

Brevet V

 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.
 • U hebt een rijbewijs van de voertuigcategorie waarvoor u les wilt geven.
 • U hebt minstens een brevet II.

Stagevoorwaarden

Wilt u alleen maar een brevet III behalen? Dan hoeft u zich niet door een dokter te laten onderzoeken.