Algemene voorwaarden

 • U moet een brevet van beroepsbekwaamheid hebben dat u behaalt na het slagen voor een schriftelijk en een mondeling examen en een modelles.

 • Uw recht om een motorvoertuig te besturen, is niet vervallen.
 • U hebt nooit een veroordeling opgelopen.

Werkt u als tolk voor examencentra tijdens theorie-examens of als controleur bij een keuringscentrum voor voertuigen? Dan kunt u geen rijinstructeur worden.

Als ambtenaar hebt u toelating van uw diensthoofd nodig om als rijinstructeur te mogen werken.

Inschrijvingsvoorwaarden voor de examens

Brevet II

 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Brevet III

 • U hebt minimaal een diploma secundair onderwijs of een bewijs van minstens 6 jaar beroepservaring als rijinstructeur.
 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.

Brevet IV

Brevet V

 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B.
 • U hebt een rijbewijs van de voertuigcategorie waarvoor u les wilt geven.
 • U hebt minstens een brevet II.

Stagevoorwaarden

 • U bent geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge examens.

 • U hebt een stagetoelating.
 • U kunt een uittreksel uit het strafregister (model 2 voor activiteiten waarbij u in contact komt met kinderen en jongeren) voorleggen.
 • U hebt een geldig attest van rijgeschiktheid voor bestuurders van groep 2 (code T op uw rijbewijs). Hebt u dat nog niet? Dan moet u een medisch onderzoek ondergaan bij een arts.

Wilt u alleen maar een brevet III behalen? Dan hoeft u zich niet door een dokter te laten onderzoeken.