Gedaan met laden. U bevindt zich op: Symposium (peri)menopauze | 29 april 2024 Agenda

Symposium (peri)menopauze | 29 april 2024

Infosessie
Afgelopen

Hormonen spelen een cruciale rol gedurende onze hele levensloop, met impact op ons psychisch en fysisch functioneren. Er wordt vandaag echter nog te weinig rekening gehouden met de rol van hormonen in de verschillende levensfasen van vrouwen.

Datum
29 april 2024
Tijdstip
09:00 tot 14:30
Locatie

Vaudeville Theater
Koninginnegalerij 11, Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Inschrijven tot en met
21 april 2024
Dit evenement is afgelopen.

Omschrijving

Tijdens die overgangsperiode, die enkele jaren kan duren, neemt de vruchtbaarheid af en ondergaat het vrouwelijke lichaam geleidelijk hormonale veranderingen. Deze hormonale schommelingen kunnen al op vroege leeftijd leiden tot overgangsklachten, de klachten zijn bovendien zeer uiteenlopend, en verschillen van vrouw tot vrouw.

Het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van de overgang en de menopauze is een eerste stap in het aanpakken van deze uitdaging waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd.

Vrouwen blijven vaak worstelen met hun klachten en aangezien de link met de overgang en de menopauze nog te weinig wordt gemaakt, lopen zij het risico van verkeerde diagnoses met allerhande psychologische, sociale als fysieke gevolgen.

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het symposium:

  • Hoe taboes te doorbreken en te sensibiliseren?
  • Hoe detecteren we vroegtijdige de perimenopauze?
  • Hoe zorgen we voor werkomstandigheden op maat?

Programma

9.00u
Onthaal

9.30u
Verwelkoming
Jeroen Windey, Administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

9.50u
Keynote
Prof. dr. Herman Depypere - Gynaecologie UGent

10.50u
Panelgesprek
”Hoe kunnen we zorgen voor vroegtijdige detectie van de overgang?”

Met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Hanan Ben Abdeslam - vroedkundige, Gitte Borgers - Bayer Pharmaceutical, prof. Dr. Dirk Devroey - huisarts en decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, Evi Hanssen - presentatrice en ervaringsdeskundige

11.40u
Pauze

11.50u
Panelgesprek
“Hoe kunnen we zorgen voor werkomstandigheden op maat?”

Met Peter Rabaey - Administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel, Sofie Lameire - Psychologe bij Securex, Kristel Quintelier - verpleegkundig specialist menopauze, Herlindis Moestermans - Nederlandstalige Vrouwenraad, Leen Steyaert - menopauzeconsulente

12.30u
Voorstelling en ondertekening Vlaams Actieplan ‘Taboes bespreekbaar maken op de werkvloer’

12.45u
Slotwoord
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

13.00u
Receptie en lunch

Inschrijven

Inschrijven is niet langer mogelijk.

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Vaudeville Theater

Koninginnegalerij 11

1000 Brussel

Routeplanneropent in nieuw venster
Bereikbaarheid
Evenement georganiseerd door Agentschap Binnenlands Bestuur
Welzijn