Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nederlands als verbindende taal Herkomst

Nederlands als verbindende taal

Nederlands is de verbindende taal in Vlaanderen. Wie Nederlands spreekt, begrijpt en leest, kan zich beter informeren, heeft meer kansen op vlak van tewerkstelling, vormingen en onderwijs, en kan bijvoorbeeld deelnemen aan publiek debat. 

 

Taalbeleid

Het taalbeleid wil taaldrempels wegwerken en anderstaligen maximale taalleerkansen Nederlands geven. Het Integratie- en Inburgeringsdecreet biedt het regelgevend kader van het taalbeleid. De agentschappen Integratie en Inburgering zijn verantwoordelijk voor de organisatie van taalbeleidsprojecten.

Sociaal tolken en vertalen

Sociaal tolken en vertalen(opent in nieuw venster) is één van de instrumenten binnen een taalbeleid dat de mondelinge en schriftelijke communicatie ondersteunt van de gebruikers met de anderstalige cliënten. Een sociale tolk neemt deel aan gesprekken en vertaalt deze naar een taal die de anderstalige cliënt beheerst.

Taalhulpen

Taalhulpen(opent in nieuw venster) zijn een tweede instrument binnen het taalbeleid. Een taalhulp is een vrijwilliger of intern meertalige medewerker die kan worden ingezet voor de vertaling van niet-complexe, informatieve gesprekken tussen een dienstverlener en een anderstalige gesprekspartner.

Taalpromotie

Enerzijds heeft taalpromotie tot doel anderstaligen te stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken. Anderzijds impliceert het Nederlandstaligen te stimuleren en te ondersteunen om anderstaligen maximale leer, oefen- en gebruikskansen Nederlands te bieden.

Onderstaande organisaties hebben de decretale taak om taaldrempels voor anderstaligen weg te werken en maximale taalleerkansen Nederlands voor de anderstalige te creëren:

Oefenkansen Nederlands

Met oefenkansen Nederlands oefenen anderstaligen de taal in een informele context. Dit kan door deel te nemen aan praatcafés, het bijwonen van een Nederlandstalige voorstelling, deel te nemen aan sportactiviteit in het Nederlands, … Oefenkansen Nederlands worden door de agentschappen Integratie en Inburgering aangeboden.

Projecten in de kijker

  • Portaalsite Nederlands oefenen(opent in nieuw venster): De portaal website focust zich op mensen die Nederlands willen oefenen en individuen en organisaties die een oefenkans Nederlands voor anderstaligen willen organiseren.
  • NedBox(opent in nieuw venster) is een interactief online leerplatform waarop anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen op een prettige en leerrijke manier. De klok rond kunnen ze aan de slag met functionele en geïntegreerde taaltaken aan de hand van authentiek en actueel beeld- en tekstmateriaal van onder andere de VRT, Het Nieuwsblad en Wablieft en dit volgens hun eigen interesses, niveau en behoeften. Daarnaast voorziet Nedbox ook handige tips voor lesgevers, begeleiders van praatgroepen en anderen.
  • Plonge-app Brussel (opent in nieuw venster)wil de gebruiker op een speelse wijze rondleiden naar Brusselse plaatsen waar het Nederlands een belangrijke rol speelt. De applicatie kan daarnaast door scholen, jeugdbewegingen, klassen en anderen gebruikt worden in de dagelijkse werking. De applicatie wordt nopgenomen in het reguliere taalpromotie-aanbod van het Huis van het Nederlands Brussel en kan daarnaast ook door scholen, jeugdbewegingen, klassen en anderen gebruikt worden in de dagelijkse werking.

Certificerende taaltesten

De agentschappen hebben de bevoegdheid om certificerende taaltesten af te nemen. Door het slagen van deze test verkrijg je een attest voor het niveau A1, A2, B1 of B2. Dit attest is onder andere van toepassing voor de vrijstelling van NT2 binnen het inburgeringstraject, de nationaliteitsaanvraag, de opleiding voor sociaal tolken en een aantal taalvereisten ingeschreven in de regelgeving(opent in nieuw venster).