Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners Samenleven

Partners

Partnerorganisaties

Vanuit het beleid Samenleven wordt structurele ondersteuning geboden aan organisaties die een sleutelrol opnemen binnen het beleid en de dialoog met de doelgroepen van het gelijkekansen- en integratiebeleid.

Vanaf 1 januari 2025 zal de Vlaamse Regering partnerorganisaties erkennen die op basis van hun kennis en deskundigheid een onmiskenbare rol spelen in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het beleid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceert daartoe drie oproepen tot erkenning van partnerorganisaties.

Deadline 30 juni 2024
Deadline 30 juni 2024
Deadline 30 juni 2024

Lokale besturen

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Zij merken de huidige ontwikkelingen rond samenleven in diversiteit rechtstreeks op. Daarom is samenwerking met onze steden en gemeenten van cruciaal belang.

Lokale besturen staan in voor de regie van het lokale integratiebeleid. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) ondersteunt ze daarbij. Uitzondering zijn Antwerpen (Atlas) en Gent (Amal). Deze steden staan zelf in voor de uitvoering van het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in voor de regie van het Vlaams integratiebeleid.

We ondersteunen lokale besturen ook met een lerend netwerk van en voor lokale gelijke kansenambtenaren binnen een grootstedelijke context. Kleinere Vlaamse gemeentes inspireren we via een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief Lokaal Gelijke kansenbeleid.

Beleidsuitvoerende agentschappen

Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster) en de twee stedelijke Agentschappen in Antwerpen(opent in nieuw venster) en Gent(opent in nieuw venster) zorgen voor de uitvoering van het beleid in Vlaanderen. Zij staan in voor het aanbieden van inburgeringstrajecten en het ondersteunen van organisaties en voorzieningen bij samenleven in diversiteit. Zij staan ook in voor het toeleiden van anderstaligen naar een geschikt aanbod Nederlands als tweede taal. In Brussel zorgt het Huis van het Nederlands Brussel(opent in nieuw venster) hiervoor.

De uitvoering van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid wordt sinds 2014 toevertrouwd aan het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, of kortweg Inter. Het is het Vlaamse expertisecentrum in toegankelijkheid en biedt een ruime dienstverlening om de leefomgeving in Vlaanderen beter bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar te maken voor iedereen.

Middenveld

Wij bieden een structurele ondersteuning aan partners die in het kader van de regelgeving of het beleid een sleutelrol opnemen. Door de jaren heen hebben ze elk op hun vlak kennis en deskundigheid opgebouwd die van groot belang is op het terrein. Deze organisaties spelen een onmisbare rol in het overleg en de dialoog met de doelgroepen van het gelijke kansen- en integratiebeleid.

Het spectrum van organisaties waarmee we samenwerken is ruimer dan alleen de onderstaande organisaties. In functie van de noden of opportuniteiten wordt projectmatig ook met andere actoren op het middenveld samengewerkt. In bepaalde gevallen worden er subsidies aan verleend.

Handicap

Herkomst