Data en monitoring

Lopend onderzoek

  • Europese survey inzake gendergerelateerd geweld: In navolging van het Verdrag van Istanbul engageert België zich tot het uitvoeren van een nationale survey ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. De resultaten van deze survey zijn vanaf 2023 beschikbaar.

  • Relationele en seksuele vorming bij jongeren met een beperking in BUSO: Dit exploratief onderzoek geeft zicht op het aanbod en de kwaliteit van relationele en seksuele vorming in het huidige onderwijslandschap, meer specifiek BUSO, en dit in de vier opleidingsvormen. De resultaten van dit onderzoek zijn vanaf 2023 beschikbaar.

  • Onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een beperking behoeft nog veel nadere aandacht vanuit het beleid. Een bijkomende data-analyse op de UN-MENAMAIS-studie (2021) zak onder meer de prevalentie van hands-off en hands-on SG en hulpzoekgedrag analyseren. De resultaten zullen vanaf april 2023 beschikbaar zijn.

  • Onderzoek naar beleidsinitiatieven met betrekking tot de doorstroom van vrouwen naar het midden- en topkader in Vlaamse bedrijven. Het eindrapport met beleidsaanbevelingen voor Vlaanderen verschijnt eind 2023.

  • Onderzoek naar het lokaal welbevinden (thuisgevoel) bij inwoners met een beperking. Om te komen tot een inclusievere beleidsvoering op het lokaal niveau zal dit onderzoek de desbetreffende noden in kaart brengen en een instrument met methodiek ontwikkelen om lokale stakeholders te ondersteunen in de ontwikkeling en opvolging van het beleid. Het project loopt tot eind 2024.

Vragen over deze lopende onderzoeken? Contacteer ons via samenleven@vlaanderen.be

Afgelopen onderzoek

Netwerkgroep integratieonderzoek

De netwerkgroep integratieonderzoek is een initiatief van de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (ABB) om onderzoekers en beleidsmedewerkers rond het integratiethema samen te brengen, om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen. De netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen en werkt telkens thematisch.

Wil je graag uitgenodigd worden voor deze netwerkgroep, stuur dan een mailtje naar samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

De zesde bijeenkomst van de netwerkgroep integratie-onderzoek van 5 december 2022 had als thema ‘De covid19-pandemie en de impact hiervan op personen van buitenlandse herkomst’.

Download het pdf-document met verslag, voorbereidende nota en powerpoint-presentaties van deze bijeenkomst.