Data en monitoring

Lopend onderzoek

  • Peiling naar de ervaringen van personen die afstand nemen van hun religie of levensbeschouwing. Dit onderzoek loopt nog tot november 2022.
  • Onderzoek naar procesbegeleiding rond de proeftuinen van het participatie- en netwerktraject. Eindrapport beschikbaar rond eind 2022.
  • Onderzoek naar het digitaal meetinstrument voor het participatie- en netwerktraject. Resultaten zijn nog niet beschikbaar.
  • Europese survey inzake gendergerelateerd geweld: In navolging van het Verdrag van Istanbul engageert BelgiĆ« zich tot het uitvoeren van een nationale survey ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. De resultaten van deze survey zijn vanaf 2023 beschikbaar.

  • Relationele en seksuele vorming bij jongeren met een beperking in BUSO: Dit exploratief onderzoek geeft zicht op het aanbod en de kwaliteit van relationele en seksuele vorming in het huidige onderwijslandschap, meer specifiek BUSO, en dit in de vier opleidingsvormen. De resultaten van dit onderzoek zijn vanaf 2023 beschikbaar.

  • Onderzoek naar geweld tegen LGBTQI+-personen. Dit onderzoek peilt naar de aard, omvang en impact van geweldservaringen en aangiftebereidheid bij deze mensen. Extra aandacht gaat naar de diversiteit binnen de groep van LGBTQI+-personen op vlak van gender, leeftijd, herkomst en handicap. Het onderzoek zal resulteren in data m.b.t. geweld en een meetinstrument.

Vragen over deze lopende onderzoeken? Contacteer ons via samenleven@vlaanderen.be

Netwerkgroep integratieonderzoek

De netwerkgroep integratieonderzoek is een initiatief van de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (ABB) om onderzoekers en beleidsmedewerkers rond het integratiethema samen te brengen, om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen. De netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen en werkt telkens thematisch.

Wil je graag uitgenodigd worden voor deze netwerkgroep, stuur dan een mailtje naar samenleven@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)