Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers en onderzoek Samenleven

Cijfers en onderzoek

Een beleid afstemmen op een superdiverse samenleving begint met het kennen en begrijpen ervan. Daarom doen we aan onderzoek en willen we leren uit dat van anderen. We verzamelen data en volgen dat systematisch op.

Data en monitoring

Lopend onderzoek

  • Europese survey inzake gendergerelateerd geweld: In navolging van het Verdrag van Istanbul engageert België zich tot het uitvoeren van een nationale survey ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. De resultaten van deze survey zijn vanaf 2023 beschikbaar.

  • Onderzoek naar beleidsinitiatieven met betrekking tot de doorstroom van vrouwen naar het midden- en topkader in Vlaamse bedrijven. Het eindrapport met beleidsaanbevelingen voor Vlaanderen verschijnt eind 2023.

  • Onderzoek naar het lokaal welbevinden (thuisgevoel) bij inwoners met een beperking. Om te komen tot een inclusievere beleidsvoering op het lokaal niveau zal dit onderzoek de desbetreffende noden in kaart brengen en een instrument met methodiek ontwikkelen om lokale stakeholders te ondersteunen in de ontwikkeling en opvolging van het beleid. Het project loopt tot eind 2024.

Vragen over deze lopende onderzoeken? Contacteer ons via samenleven@vlaanderen.be

Afgelopen onderzoek

Netwerkgroep integratieonderzoek

De netwerkgroep integratieonderzoek is een initiatief van de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (ABB) om onderzoekers en beleidsmedewerkers rond het integratiethema samen te brengen, om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen. De netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen en werkt telkens thematisch.

Wil je graag uitgenodigd worden voor deze netwerkgroep, stuur dan een mailtje naar samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Op 22 februari vindt de achtste netwerksessie plaats rond ‘Herkomst en Handicap’. Inschrijven kan tot en met 15 februari.