Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers en onderzoek Samenleven

Cijfers en onderzoek

Een beleid afstemmen op een superdiverse samenleving begint met het kennen en begrijpen ervan. Daarom doen we aan onderzoek en willen we leren uit dat van anderen. We verzamelen data en volgen dat systematisch op.

Data en monitoring

Lopend onderzoek

 • Europese survey inzake gendergerelateerd geweld: In navolging van het Verdrag van Istanbul engageert België zich tot het uitvoeren van een nationale survey ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. De resultaten van deze survey zijn vanaf 2023 beschikbaar.

 • Relationele en seksuele vorming bij jongeren met een beperking in BUSO: Dit exploratief onderzoek geeft zicht op het aanbod en de kwaliteit van relationele en seksuele vorming in het huidige onderwijslandschap, meer specifiek BUSO, en dit in de vier opleidingsvormen. De resultaten van dit onderzoek zijn vanaf 2023 beschikbaar.

 • Onderzoek naar beleidsinitiatieven met betrekking tot de doorstroom van vrouwen naar het midden- en topkader in Vlaamse bedrijven. Het eindrapport met beleidsaanbevelingen voor Vlaanderen verschijnt eind 2023.

 • Onderzoek naar het lokaal welbevinden (thuisgevoel) bij inwoners met een beperking. Om te komen tot een inclusievere beleidsvoering op het lokaal niveau zal dit onderzoek de desbetreffende noden in kaart brengen en een instrument met methodiek ontwikkelen om lokale stakeholders te ondersteunen in de ontwikkeling en opvolging van het beleid. Het project loopt tot eind 2024.

Vragen over deze lopende onderzoeken? Contacteer ons via samenleven@vlaanderen.be

Afgelopen onderzoek

 • Ervaringen bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing
 • Onderzoek naar procesbegeleiding rond de proeftuinen van het participatie- en netwerktraject (eindrapport binnenkort beschikbaar, hier vind je lessen en goede praktijken)
 • Onderzoek naar het digitaal meetinstrument voor het participatie- en netwerktraject (resultaten nog niet beschikbaar)
 • Onderzoek naar geweld tegen LGBTQI+-personen. Dit onderzoek peilt naar de aard, omvang en impact van geweldservaringen en aangiftebereidheid bij deze mensen. Extra aandacht gaat naar de diversiteit binnen de groep van LGBTQI+-personen op vlak van gender, leeftijd, herkomst en handicap. Download het rapport ‘Genoeg - enough - assez’(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een beperking.

  Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet door UGent een analyse uitvoeren op de data van het UN-MENAMAIS onderzoek(PDF bestand opent in nieuw venster) naar seksueel geweld in België. Doel was om zicht te krijgen op de prevalentie van seksueel geweld bij personen met een beperking en/of chronische ziekte in vergelijking met personen zonder beperking/chronische ziekte. Hieruit blijkt dat:

  • Personen met een beperking proportioneel vaker blootgesteld worden aan hands-on seksueel geweld (seksueel misbruik of aantasting van de seksuele integriteit, poging tot verkrachting, verkrachting) in vergelijking met personen zonder beperking. Zo’n 40% gaf aan reeds hands-on seksueel geweld te hebben ervaren.
  • Personen met een beperking zochten wel vaker formele hulp op dan personen zonder beperking, maar dit betreft nog altijd slechts 15% van het aantal slachtoffers.
  • Download het rapport ‘Personen met een beperking en seksueel geweld’(PDF bestand opent in nieuw venster)
 • Op 27 juni 2023 stelde de OESO haar rapport “Skills and labour market integration of immigrants and their childeren in Flanders” voor. De internationale organisatie analyseerde de integratie van nieuwkomers in Vlaanderen en vergeleek het huidige Vlaamse inburgeringsbeleid met de andere OESO-landen. Er zijn nog een hele reeks uitdagingen waarvoor de OESO meer dan 50 aanbevelingen doet.

Netwerkgroep integratieonderzoek

De netwerkgroep integratieonderzoek is een initiatief van de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering (ABB) om onderzoekers en beleidsmedewerkers rond het integratiethema samen te brengen, om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen. De netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen en werkt telkens thematisch.

Wil je graag uitgenodigd worden voor deze netwerkgroep, stuur dan een mailtje naar samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

De zevende bijeenkomst van de netwerkgroep integratie-onderzoek van 5 juni 2023 had als thema ‘Ruimte en Diversiteit’.

Download het pdf-document met verslag, voorbereidende nota en powerpoint-presentaties van deze bijeenkomst.