Blikvangers

Discriminatie melden?

De behandeling van meldingen rond discriminatie in de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen werd toevertrouwd aan onafhankelijke instanties. Wil je weten waar je terecht kan met een klacht over discriminatie?

Plan Samenleven

Met het Plan Samenleven ondersteunen we lokale besturen inhoudelijk en financieel om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Nieuwsbrief Lokaal gelijkekansenbeleid

Deze nieuwsbrief biedt inspiratie aan lokale actoren om een lokaal gelijkekansenbeleid vorm te geven.