Gedaan met laden. U bevindt zich op: ABB lanceert de 'Barometer Samenleven' en de survey 'Samenleven in Diversiteit' in Mechelen Nieuwsberichten

ABB lanceert de 'Barometer Samenleven' en de survey 'Samenleven in Diversiteit' in Mechelen

Nieuwsbericht
22 november 2023

Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceert vandaag twee monitoringsinstrumenten voor het samenleven in diversiteit. Beide instrumenten hebben als doel om de temperatuur en evoluties in de samenleving op vlak van diversiteit na te gaan. Dat moet beleidsmakers toelaten om gerichte beleidsmaatregelen te nemen en een evidence bases beleid te voeren. 

 

Barometer Samenleven

Deze Barometer Samenleven brengt 8 doelstellingen van het samenleven in diversiteit in beeld. De thema’s waarover cijfers ontsloten worden, zijn arbeidsparticipatie, onderwijsparticipatie, sociale en maatschappelijke netwerken, verbondenheid, burgerschap, financiële draagkracht, gelijke behandeling en kennis Nederlands.

De Barometer Samenleven maakt jaarlijks een synthese van enkele geselecteerde kerncijfers uit administratieve databanken en uit de speciaal hiervoor ontwikkelde survey Barometer Samenleven. Dit is een korte bevraging via online en papieren vragenlijst, afgenomen bij een representatieve steekproef van personen van Belgische, EU-herkomst en niet-EU herkomst van zowel de eerste als de tweede generatie. Het instrument laat zien welke doelstellingen beter of minder goed bereikt werden tijdens het voorbije jaar.

Survey Samenleven in Diversiteit

De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) gaat om een grootschalige en diepgaande bevraging bij een representatieve steekproef van personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense, Congolese herkomst en Afghaanse herkomst. Zaken die niet in administratieve databanken te vinden zijn over het samenleven in diversiteit worden hierbij uitgebreid bevraagd.

Het gaat om onderwerpen als taalkennis en taalgebruik, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding ten opzichte van culturele diversiteit, gendergelijkheid en holebiseksualiteit. De eerste editie liep in 2017 waardoor nu ook een evolutie op vijf jaar in beeld komt. De Afghaanse herkomstgroep is nieuw en het gaat om het eerste grote onderzoek bij deze groep. Door de combinatie van online met face-to-face bevraging hebben ook moeilijker bereikbare personen hun mening gegeven.