Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale Vrouwendag - 8 maart Nieuwsberichten

Internationale Vrouwendag - 8 maart

Nieuwsbericht
6 maart 2024

Elk jaar in maart verzamelen beleidsmakers en vrouwenverenigingen uit de hele wereld in New York voor de Commission on the Status of Women (CSW). Deze commissie binnen de Verenigde Naties bestaat als sinds de jaren ’40 en werd opgericht om de vrouwenrechten te verbeteren op politiek, economisch, burgerlijk, sociaal en onderwijskundig vlak.

De CSW organiseerde vier Wereldvrouwenconferenties: 1975 in Mexico, 1980 in Kopenhagen, 1985 in Nairobi en 1995 in Peking. Deze conferenties brachten feministen, onderzoekers, middenveldorganisaties en beleidsmakers uit alle contreien samen om de rechten van vrouwen en meisjes op de politieke agenda te zetten en houden. Van de vier conferenties is die van Peking in 1995 de belangrijkste en meest gekende. Vrouwenbelangen werden er op de kaart gezet als een zaak voor iedereen.

Ondertussen is het bijna 30 jaar geleden sinds er nog een Wereldvrouwenconferentie werd georganiseerd, en dit uit vrees voor een achteruitgang op vlak van gemeenschappelijk gedachtengoed.

Organisaties wereldwijd engageren zich om vrouwenrechten te verdedigen. Op alle mondiale fora zijn vrouwenorganisaties talrijk aanwezig om genderthema’s op de agenda te plaatsen. Er wordt heel wat verwezenlijkt maar er is ook een backlash ontstaan. Een tegenbeweging, gedragen door het Vaticaan, afgevaardigden van meer religieus conservatieve regeringen en conservatieve NGO’s zien een ‘genderideologie’ als ‘het lelijkste gevaar van deze tijd’(opent in nieuw venster). Elk jaar opnieuw blijkt tijdens de CSW hoe conservatieve ‘politieke blokken’ de verworvenheden rond gendergelijkheid trachten terug te schroeven. De tegenstand focust vooral op de reproductieve rechten van vrouwen en rechten die de traditionele familie ondermijnen. Een tegenstand die ook op Europese bodem voet aan grond heeft.

Voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid gaat genderbeleid om het vergroten van het bewustzijn over gendermechanismen en genderdiversiteit en de strijd tegen discriminatie op basis van geslacht, gender, genderidentiteit, etc. Wanneer wij werken aan gendergelijkheid doen we dat om een inclusieve samenleving te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft en gerespecteerd wordt, ongeacht hun gender.

Van 10 tot 13 maart 2024 zal ook Vlaams minister voor Samenleven en Gelijke Kansen op de CSW aanwezig zijn. Prioritair thema dit jaar is de strijd tegen armoede bij vrouwen en meisjes(opent in nieuw venster). De nadruk ligt op de link tussen armoederisico en sociale uitsluiting enerzijds en structurele ongelijkheid, genderstereotypen en discriminatie anderzijds. Ook onderlijnt de minister het belang van gendermainstreaming in maatregelen m.b.t. armoedebestrijding, van naar geslacht uitgesplitste armoedecijfers, van een sterk gendermiddenveld, van universele toegang tot seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Tot slot komen de thema’s menstruatiearmoede en - taboe en (peri)menopauze aan bod. Fenomenen die heel concrete impact hebben in het dagdagelijkse leven van meisjes en vrouwen wereldwijd. Twee topics waar de laatste maanden van deze regeerperiode nog fors op ingezet wordt.