Gedaan met laden. U bevindt zich op: Modelformulier 'Redelijke aanpassingen' Nieuwsberichten

Modelformulier 'Redelijke aanpassingen'

Nieuwsbericht
31 mei 2024

Het Gelijkekansendecreet voorziet een procedure voor de aanvraag van redelijke aanpassingen. Er werd een modelformulier opgemaakt dat je als persoon met een handicap kan gebruiken of als organisatie ter beschikking kan stellen voor personen die nood hebben aan redelijke aanpassingen.

Personen met een handicap ondervinden tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de samenleving deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat ze kunnen werken, naar school gaan, sporten, toegang hebben tot informatie, enzovoort, net zoals iedereen. Redelijke aanpassingen zijn essentieel om een rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren.

Deze redelijke aanpassingen worden individueel worden beoordeeld op basis van de specifieke behoeften van elke persoon en de context waarin ze zich bevinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste ergonomische materialen, een zitplaats in een afgesloten lokaal, gespecialiseerde coaching, een tolk Vlaamse gebarentaal of meer tijd voor een activiteit. Personen met een handicap kunnen dit aanvragen op de werkplek, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, maar ook op vlak van mobiliteit of sportparticipatie. Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt een modelformulier te beschikking dat je als aanvrager of organisatie kan gebruiken.