Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep Actieplan lokale en provinciale verkiezingen 2024 Nieuwsberichten

Projectoproep Actieplan lokale en provinciale verkiezingen 2024

Nieuwsbericht
31 oktober 2023

De minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen lanceert een brede projectoproep voor partners die acties opzetten om kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken, te informeren en te enthousiasmeren om hun stem uit te brengen bij de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024.

Het Vlaams Parlement schafte de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen af in 2021. Op 13 oktober 2024 zijn we voor het eerst niet meer verplicht om te gaan stemmen. Dat is een belangrijke democratische vernieuwing en zet burgers aan om bewust te stemmen.

Experten wijzen wel op het risico dat bepaalde bevolkingsgroepen proportioneel minder zullen gaan stemmen. Daarbij denken ze vooral aan kwetsbare bevolkingsgroepen zoals:

  • jongeren
  • ouderen
  • mensen in een sociaaleconomisch zwakkere positie
  • mensen met een handicap.

Om die doelgroepen te bereiken is er een rol weggelegd voor de overheid. Zij moeten die burgers informeren en sensibiliseren zodat ze bewust en geëngageerd kunnen deelnemen aan het verkiezingsproces.

De minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen lanceert een brede projectoproep voor partners die acties opzetten om die deze specifieke doelgroepen te bereiken, te informeren en te enthousiasmeren om hun stem uit te brengen.

Aan de projectoproep hangt een subsidie-enveloppe van maximum 650.000 euro vast. Partners kunnen aanvraag indienen tot 1 december 2023 om 12.00 uur.

Ga naar de toelichtingsbrochure en het aanvraagformulier.