Meld discriminatie

Er zijn momenteel twee onafhankelijke instanties bij wie je discriminatie kan melden:

 • Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum
 • de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst

Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum

Voor klachten rond discriminatie op grond van:

 • leeftijd
 • seksuele geaardheid
 • burgerlijke staat
 • geboorte
 • vermogen
 • geloof of levensbeschouwing
 • politieke overtuiging
 • syndicale overtuiging
 • taal
 • gezondheidstoestand
 • handicap

 • fysieke of genetische eigenschap

 • sociale positie

 • nationaliteit

 • zogenaamd ras

 • huidskleur

 • afkomst

 • nationale of etnische afstamming

Hoe klacht indienen?

Je kan je klacht indienen via een contactformulier of bij een regionaal contactpunt van Unia.

Contactgegevens

Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138
1000 Brussel
info@unia.be (opent in uw e-mail applicatie)

Tel: 0800/12 800 (gratis)

Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst registreert de klacht, informeert, streeft naar verzoening tussen partijen en kan - indien nodig en mits toestemming van het slachtoffer - in rechte optreden. De Genderkamer kan enkel optreden met betrekking tot Vlaamse bevoegdheden.

Voor klachten rond discriminatie op grond van:

 • geslacht
 • genderidentiteit of genderexpressie

Hoe klacht indienen?

Adres

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700
Fax
02 552 48 00
Openingsuren
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00

Non-discriminatiebeleid

Wettelijk kader

Het principe van gelijke behandeling (of non-discriminatie) is een van de grondslagen van onze democratische samenleving. Daarom is er naast een proactief gelijke kansenbeleid ook een repressief non-discriminatiebeleid uitgewerkt. Het decreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid schept het kader voor beide beleidslijnen dat is gebaseerd op de Europese richtlijnen en bepaald:

 • het toepassingsgebied bij alle Vlaamse bevoegdheden;
 • het oprichten van een onafhankelijk orgaan dat rechtsbescherming en rechtshandhaving in haar takenpakket heeft;
 • een meldpunt discriminatie.

Wat zijn de “beschermde kenmerken”?

Geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, huidskleur, etniciteit of nationaliteit.

Toepassingsgebied

Arbeid, beroep, beroepsopleiding, arbeidsproces, promotiekansen, arbeidsvoorwaarden, goederen en diensten, gezondheidszorg, onderwijs, sociale voordelen en toegang tot en deelname aan economische, sociale, culturele of politieke activiteit die buiten de privésfeer worden aangeboden.

Gelijkheidsorganen

Slachtoffers van discriminatie kunnen terecht bij onafhankelijke gelijkheidsorganen (Unia of de Genderkamer) voor een laagdrempelige, krachtdadige en kwaliteitsvolle behandeling van hun klachten.

Is de bevoegdheid federaal (bv. ontslagrecht) dan kunnen slachtoffers van genderdiscriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ((opent in nieuw venster)) terecht.