Meld discriminatie

Meen je slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je dit kosteloos melden bij het VMRI(opent in nieuw venster).

Non-discriminatiebeleid

Wettelijk kader

Het principe van gelijke behandeling (of non-discriminatie) is een van de grondslagen van onze democratische samenleving. Daarom is er naast een proactief gelijke kansenbeleid ook een repressief non-discriminatiebeleid uitgewerkt. Het decreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid schept het kader voor beide beleidslijnen dat is gebaseerd op de Europese richtlijnen en bepaald:

  • het toepassingsgebied bij alle Vlaamse bevoegdheden;
  • het oprichten van een onafhankelijk orgaan dat rechtsbescherming en rechtshandhaving in haar takenpakket heeft;
  • een meldpunt discriminatie.

Wat zijn de “beschermde kenmerken”?

Geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, huidskleur, etniciteit of nationaliteit.

Toepassingsgebied

Arbeid, beroep, beroepsopleiding, arbeidsproces, promotiekansen, arbeidsvoorwaarden, goederen en diensten, gezondheidszorg, onderwijs, sociale voordelen en toegang tot en deelname aan economische, sociale, culturele of politieke activiteit die buiten de privésfeer worden aangeboden.

Gelijkheidsorganen

Slachtoffers van discriminatie kunnen terecht bij onafhankelijke gelijkheidsorganen voor een laagdrempelige, krachtdadige en kwaliteitsvolle behandeling van hun klachten. Het VMRI(opent in nieuw venster) is sinds 15 maart 2023 bevoegd voor Vlaamse bevoegdheden(opent in nieuw venster).

Is de bevoegdheid federaal (bv. ontslagrecht) dan kunnen slachtoffers van discriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (opent in nieuw venster)of bij Unia (opent in nieuw venster)terecht.