Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interlevensbeschouwelijke dialoog Sociale cohesie

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Levensbeschouwingen zijn een belangrijke zingever voor mensen en dragen bij aan de gemeenschapsvorming. De plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving is geëvolueerd sinds de verankering van de vrijheid van eredienst in de Grondwet.

Het is belangrijk een duidelijk kader te maken waarbinnen overheid en levensbeschouwingen elkaar kunnen erkennen en respecteren.

Met de VILD, de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog, vindt het overleg plaats tussen de Vlaamse overheid en de levensbeschouwingen vanuit de basis van uitwisseling, dialoog en wederzijds respect.

Dialoog bevordert verdraagzaamheid. Wederzijds respect houdt onder meer in discussiepunten in dialoog aan te kaarten.

De erediensten en levensbeschouwingen zijn:

  • de Rooms-Katholieke Kerk
  • de Federale Synode van protestantse en evangelische kerken
  • de Verenigde Protestantse Kerk in België
  • de Israëlitische eredienst
  • de Anglicaanse kerk
  • de Islamitische eredienst
  • de Orthodoxe Kerk
  • het Vrijzinnig Humanisme
  • (de Boeddhistische Unie van België neemt in afwachting van de erkenning als niet-confessionele levensbeschouwing deel aan de VILD)

Zij ondertekenden samen een charter(PDF bestand opent in nieuw venster).