Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep menstruatiewelzijn 2024 Subsidies

Projectoproep menstruatiewelzijn 2024

Menstruatiewelzijn is een actueel thema, ook in Vlaanderen, en inzetten op menstruatiewelzijn betekent inzetten op menstruatiearmoede, -schaamte, -taboe én -stigma. De thematiek raakt aan verschillende maatschappelijke domeinen: welzijn, onderwijs, jeugd, gelijke kansen, …

De beperkte toegang tot de juiste producten, de beperkte kennis over menstruatie en het taboe of schaamtegevoel dat er nog te vaak mee gepaard gaat, kunnen een grote impact hebben op het dagdagelijks leven: schoolverzuim, sociale isolatie, meer absenteïsme op het werk, etc. Stuk voor stuk elementen waardoor we kunnen spreken van een reële welzijnsproblematiek.

Aanvraag

Met deze projectoproep wil het Vlaamse Gelijkekansenbeleid bijdragen aan een hoger menstruatiewelzijn. Projecten binnen deze oproep zetten in op minstens één van volgende doelstellingen:

  • kennis bevorderen over menstruatie
  • informeren en sensibiliseren over menstruatiewelzijn
  • taboes en stigma over menstruatiewelzijn doorbreken

De projecten worden uitgerold in onderwijsinstellingen (binnen- en buitenschoolse context), vrijetijdsverenigingen, welzijnsverenigingen, lokale besturen of andere plaatsen waar de nood aan informatie en ondersteuning rond menstruatiewelzijn groot is. Indieners kunnen verenigingen, lokale besturen, sectororganisaties en ondernemingen zijn.

Initiatiefnemers die willen intekenen, vinden hieronder alle nodige informatie:

Dien je projectvoorstel uiterlijk op 15 juni 2024 om 12u00 in bij gelijkekansen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) via het aanvraagformulier

Rapportering

Om een vlotte verwerking van je subsidiedossier te kunnen garanderen, is het belangrijk om de daarvoor bestemde rapportagedocumenten te gebruiken.

Het saldo wordt pas uitbetaald na inhoudelijke en financiële controle door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de voorschotten teruggevorderd. Met vragen omtrent de afrekening kan je contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).