Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidiering lokale besturen E-inclusie

Subsidiering lokale besturen

Dankzij de twee gelanceerde oproepen binnen het actieplan ‘Iedereen digitaal’ zijn er nu een kleine 200 Vlaamse lokale besturen die inzetten op de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, al dan niet in partnerschap met andere steden en gemeenten. 

Lokale besturen die intekenden op de subsidierondes van Iedereen Digitaal

Kaart met indienende lokale besturen

Op de volgende kaart wordt duidelijk welke lokale besturen een subsidie ontvingen, de oproep van 2021 (uitbouw e-inclusiebeleid), de oproep van 2022 (verdere uitrol e-inclusiebeleid) of beide.