Gedaan met laden. U bevindt zich op: De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering Werking en beleid

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Missie en visie

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering bouwt mee aan een duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te versterken. Als een van de afdelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur dragen wij bij aan de missie van ABB door ons te focussen op beleidsthema’s rond sociale cohesie, toegankelijkheid, gender, LGBTQI+, handicap en herkomst in Vlaanderen.

Wij zijn een wendbare organisatie die het gelijke kansen-, integratie- en inburgeringbeleid inspireert en antwoorden aanreikt voor de bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Door het verder uitbouwen en aanwenden van onze kennis, onze expertise en ons netwerk willen we de referentie zijn voor burgers en bestuur. Wij verbinden en versterken burgers en bestuur door:

 • het bevorderen van gelijke kansen en het samenleven van burgers in diversiteit.
 • een beleidskader en instrumenten aan te reiken die de relatie tussen burgers en bestuur bevorderen.
 • in te zetten op de versterking van de bestuurskracht van lokale besturen, zodat taken op het meest burgernabije niveau kunnen worden uitgevoerd.

Taken

Beleid rond samenleven is een verantwoordelijkheid van diverse actoren en organisaties. De afdeling GKII neemt haar verantwoordelijkheid op bij:

 1. Het ontwikkelen van een beleidsvoorbereidend instrumentarium, met inbegrip van:
  • de permanente monitoring
  • het informatiemanagement van het beleidsdomein
  • de aansturing van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek
  • het opbouwen van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein en op internationale fora
 2. Het uitwerken van inhoudelijke voorstellen met het oog op de beleidsbepaling via:
  • de beleids- en beheerstoelichting
  • de ontwerpen van regelgeving
  • voorstellen met betrekking tot instrumenten, middelen en financieringsmechanismen
  • periodiek benodigde beleids- en beheersinformatie
  • verantwoordings- en toezichtsmechanismen
  • adviezen
  • de beleidscoördinatie en -afstemming
 3. De evaluatie op macroniveau van de beleidsuitvoering (ingezette instrumenten, effecten, enz.) met het oog op eventuele bijsturing van het beleid