Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Raad

De Algemene Raad adviseert over alle thema’s die meerdere deelgebieden van het beleidsdomein aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de vier sectorraden. Het Vast Bureau van de raad is belast met het dagelijks bestuur. De structuur van de SARC laat toe om een thematische benadering van de strategische advisering te combineren met een contextualisering voor het volledige beleidsdomein, waarbij de beleidsvelden in een breder maatschappelijk kader worden geplaatst.

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is samengesteld uit vier onafhankelijke deskundigen waaronder de algemeen voorzitter, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad en twee afgevaardigden per sectorraad, waaronder de voorzitter of ondervoorzitter.

Samenstelling Algemene Raad

Onafhankelijke deskundigen

 • Annick Schramme, Algemeen Voorzitter - Hoogleraar en verantwoordelijk voor de master Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen / Academisch Directeur van de Creative Industries en verantwoordelijk voor het programma Leiderschap in Cultuur (LINC lage Landen) en een internationale master fashion management Antwerp Management School
 • Luk Verschueren - Voorzitter sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe / Lid Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur NTGent / Lid Bureau Cultuurraad Gent / Lid Raad van Bestuur Circuscentrum / Lid stuurgroep Gents Kunstenoverleg
 • Herman Smulders - Voorzitter Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen (tot eind 2016) / Voorzitter European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE) / Zaakvoerder NES BVBA (tot eind 2016)
 • Benjamin Haemhouts - Actief in organisatie CASCO Phil / Zelfstandig dirigent

Vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad

 • Franka Foré, adjunct verantwoordelijke Joetz vzw

Vertegenwoordigers van de sectorraden

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

 • Peter Carpreau - Afdelingshoofd Oude Kunst museum M Leuven
 • Sigrid Bosmans - Afdelingshoofd Cultureel Erfgoed / Artistiek directeur Museum Hof van Busleyden

Sectoraad Sociaal-Cultureel Werk

 • Frie De Greef - Coördinator opleiding sociaal-cultureel werk / Docent en praktijklector sociaal-cultureel werk UCLL-Sociale School Heverlee
 • Steven Hellemans - Codirecteur Akademie voor Muzische Kunsten Meise / Bestuurder VLAMO

Vlaamse Sportraad

 • Astrid Vervaet - Diensthoofd Sport gemeente Knokke-Heist
 • David Nassen - Verbindingsfacilitator Strategie & Samenwerking met impact

Sectorraad Media

 • Tom Evens - Docent Media-industrieën vakgroep Communicatiewetenschappen Universiteit Gent
 • Maud Van de Velde - Algemeen directeur Toneelhuis

Contactgegevens: 

Bart Dierick
Secretariaat SARC
+32 486 83 53 21
Algemeen Secretaris en aanspreekpunt Algemene Raad