Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad is één van de vier sectorraden van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De Vlaamse Sportraad bestaat uit 10 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en 9 onafhankelijke deskundigen. De leden van de sectorraad oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid, van hun werkgever of van bestuursorganen waarin zij zetelen.

De Vlaamse Sportraad is autonoom bevoegd en brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het beleidsdomein Sport. 

Samenstelling Vlaamse Sportraad

Onafhankelijke deskundigen

 • Astrid Vervaet - Diensthoofd Sport gemeente Knokke-Heist - voorzitter
 • Frank De Vis - Schepen van sport, woon- en sociaal beleid gemeente Melle / Kinesitherapeut
 • Walter Dingemans - Coördinator strategie projecten en innovatie Sporting A stad Antwerpen
 • Mia Maes - Voormalig directeur Sport stad Kortrijk
 • David Nassen - Verbindingsfacilitator Strategie & Samenwerking met impact
 • Patrick Van Campenhout (ontslagnemend)
 • Dirk Van de Voorde - Huisarts en erkend sportarts
 • Bart Vanreusel - Sportsocioloog / Emeritus hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
 • Charlotte Van Tuyckom - Docent bacheloropleiding Sport en Beweging Hogeschool West-Vlaanderen

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 Netwerk Lokaal Sportbeleid

 • Marc Vlogaert - Diensthoofd gemeente Bornem (ondervoorzitter) - 
 • Hilde Van Cauwenberghe - Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Cindy Winters - Directeur Sportdienst stad Leuven
 • Katrijn Titeca - Diensthoofd VZW Sportbeheer stad Waregem
 • Michel De Herdt - Diensthoofd Sportdienst stad Lier

Vlaamse Sportfederatie (VSF)

 • Lien Berton - Coördinator federatie- en clubondersteuning VSF
 • Koen Hoeybergs - Directeur topsport Volley Vlaanderen
 • Ilse Arys - Algemeen manager Gymnastiekfederatie Vlaanderen
 • Alain Lescrauwaet - Algemeen Directeur Wind en Watersport Vlaanderen
 • Bente Peeters - Marketing- en communicatieverantwoordelijke Fros

Contactgegevens:

Maarten Koolen
Secretariaat SARC
T 02 553 42 64 / M 0475 63 95 02
Secretaris Vlaamse Sportraad - Interim secretaris Sectorraad Media