Overslaan en naar de inhoud gaan

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed is één van de vier sectorraden van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bestaat uit 10 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en 9 onafhankelijke deskundigen. De leden van de sectorraad oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid, van hun werkgever of van bestuursorganen waarin zij zetelen.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed  is autonoom bevoegd en brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het beleidsdomein Cultuur. 

Samenstelling Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Onafhankelijke deskundigen

 • Bart Demuyt, voorzitter - Algemeen directeur Alamire Foundation KU Leuven / Algemeen en artistiek directeur AMUZ Festival van Vlaanderen Antwerpen 
 • Sigrid Bosmans, ondervoorzitter - Afdelingshoofd Beleidsontwikkeling Kunsten en Erfgoed stad Mechelen
 • Lothar Casteleyn - Stafmedewerker Beleid en Ondersteuning Cel Cultuurbeleid Brugge
 • Alain Praet - Hoofddocent onderzoeksgroep Finance KULeuven
 • Danielle Gielen - Zelfstandig zaakvoerder / Docent PXL-Music
 • Quintijn Ketels - Artistiek leider circusgezelschap Side-Show
 • Hilde Plas - Lid van de Deelraad Kunsten en 30 CC te Leuven / Voormalig medewerker cultuur en erfgoed voor de Vlaamse steden, gemeenten en provincies
 • Vjera Somers - Algemeen en zakelijk coördinator Compagnie Cecilia
 • Eva Wuyts - Algemeen coördinator Histories vzw

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 • Carlo Van Baelen - Bestuurder in culturele organisaties (VAV, Folio, VVSA, Boon literatuurprijs), lid Kunstwerkcommissie kamer Letteren en beeldende kunsten, eerste directeur Vlaams Fonds voor de Letteren  - Boekenoverleg
 • Nele Provoost - Algemeen coördinator CO7 - Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)
 • Carine Dujardin -  Afdelingshoofd Dienstverlening en Expertisedeling KADOC Leuven - Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV)
 • Chris Van Goethem - Onderzoeker RITCS Erasmushogeschool Brussel - Steunpunt voor Productionele, Ontwerpende en Technische krachten van de brede culturele sector (STEPP)
 • An Jacobs - Gedelegeerd bestuurder Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten  - Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten (VOFTP)
 • Leen Laconte - Algemeen directeur Overleg Kunstenorganisaties (oKo) - Overleg Kunstenorganisaties (oKo)
 • Pieter Vandamme - Programmator De Spil, Roeselare - cult! netwerk cultuurhuizen
 • Bart Vanderbiesen - Belgische Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries (BUP)
 • Tijs Vastesaeger - Zelfstandig consultant Doenker / Docent KASK - VI.BE
 • Elviera Velghe - Directeur Publiek & Tentoonstellingen Musea Brugge - Vlaams Museumoverleg

Contactgegevens:

Laura Van Wijnsberghe
Secretariaat SARC
T 02 553 68 94 / M 0470 20 72 47
Secretaris Sectorraad Kunsten & Erfgoed