Overslaan en naar de inhoud gaan

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed is één van de vier sectorraden van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bestaat uit 10 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en 9 onafhankelijke deskundigen. De leden van de sectorraad oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid, van hun werkgever of van bestuursorganen waarin zij zetelen.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed  is autonoom bevoegd en brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het beleidsdomein Cultuur. 

Samenstelling Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Onafhankelijke deskundigen

 • Bart Demuyt, voorzitter - Algemeen directeur Alamire Foundation KU Leuven / Algemeen en artistiek directeur AMUZ Festival van Vlaanderen Antwerpen 
 • Sigrid Bosmans, ondervoorzitter - Afdelingshoofd Cultureel Erfgoed / Artistiek directeur Museum Hof van Busleyden
 • Lothar Casteleyn - Stafmedewerker Beleid en Ondersteuning Cel Cultuurbeleid Brugge
 • Ignace Cornelissen - Freelance auteur en theaterregisseur / Artistiek leider VZW OpMaat
 • Danielle Gielen - Zelfstandig zaakvoerder / Docent PXL-Music
 • Quintijn Ketels - Artistiek leider circusgezelschap Side-Show
 • Alan Quireyns - Projectleider Goethe Instituut Brussel / Freelance curator en schrijver
 • Vjera Somers - Algemeen en zakelijk coördinator Compagnie Cecilia
 • Eva Wuyts - Coördinator vzw Histories / Coördinator vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 • Yousra Benfquih - Doctor in de rechten / Valorisatiecoördinator Hannah Arendt Instituut / Auteur - Boekenoverleg
 • Peter Carpreau - Afdelingshoofd Oude Kunst museum M Leuven - Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)
 • Carine Dujardin -  Afdelingshoofd Dienstverlening en Expertisedeling KADOC Leuven - Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV)
 • Frankie Goethals - Adjunct technisch directeur Theatre Royale de la monnaie - Steunpunt voor Productionele, Ontwerpende en Technische krachten van de brede culturele sector (STEPP)
 • An Jacobs - Gedelegeerd bestuurder Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten  - Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten (VOFTP)
 • Leen Laconte - Algemeen directeur Overleg Kunstenorganisaties (oKo) - Overleg Kunstenorganisaties (oKo)
 • Wim Meert - Directeur CC Strombeek - cult! netwerk cultuurhuizen
 • Sofie Van de Velde - Galeriste Gallery Sofie Van de Velde / Ondervoorzitter Belgische Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries (BUP) / President Federation of European Art Galleries Association (FEAGA) - Belgische Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries (BUP)
 • Tijs Vastesaeger - Zelfstandig consultant Doenker / Docent KASK en PXL-Music - VI.BE
 • Elviera Velghe - Directeur Publiek & Tentoonstellingen Musea Brugge - Vlaams Museumoverleg

Contactgegevens:

Laura Van Wijnsberghe
Secretariaat SARC
T 02 553 68 94 / M 0470 20 72 47
Secretaris Sectorraad Kunsten & Erfgoed