Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is de SARC?

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

De SARC werd opgericht als strategische adviesraad bij het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15 januari 2008). De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media kiest als roepnaam “SARC”.

De oprichting kadert binnen het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018).

Voor de legislatuur 2019-2024 zijn de bevoegdheden verdeeld onder drie ministers: Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair management Jan Jambon, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts en Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.