Gedaan met laden. U bevindt zich op: VKF - Sociale Energiesprong (SES) Energiepremies voor sociale woonactoren (VKF-subsidies)

VKF - Sociale Energiesprong (SES)

Welke werken?

IER of renovatie projecten die gebruik maken van een versnelde constructiemethode op basis van geprefabriceerde gevelelementen, dakelementen en/of de plaatsing of vernieuwing van de technische installaties op een geïntegreerde manier.

renovatie
 • verbouwing
 • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³
 • niet-vergunningsplichtige werken
ingrijpende energetische renovatie (IER)
 • ingrijpende energetische renovatie
 • functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

Premiebedragen

Algemene voorwaarden

 • De premies Sociale Energiesprong kunnen enkel aangevraagd worden voor eengezinswoningen.

 • Deze premie is enkel beschikbaar voor aanvragen tot 1 januari 2026.

 • De premie voor prefab dakelementen kan enkel worden aangevraagd in combinatie met prefab gevelelementen.
 • Om in aanmerking te komen voor een van bovenstaande premiebedragen moet de woning na afronding van de werken beschikken over een ventilatiesysteem conform de norm NBN D50-001.
 • De SES premies mogen gecombineerd worden met de premiebedragen uit de categorieën Totaalpremie en Individuele premies EN met andere voordelen en subsidies, zolang de totale gefactureerde kostprijs van de werkzaamheden die betrekking hebben op de subsidiabele maatregelen, exclusief btw, niet overschreden wordt. Als de premiebedragen, gecumuleerd met andere voordelen en subsidies, de totale gefactureerde kostprijs overschrijden, worden de premiebedragen verminderd tot het verschil van de totale gefactureerde kostprijs en de gecumuleerde andere voordelen en subsidies.
 • De premiebedragen voor geïntegreerde installatie van technische installaties mogen gecombineerd worden met aanvragen voor de ingrijpende energetisch renovatie of renovatie van een eengezinswoning waarbij buitengevelisolatie geplaatst wordt volgens een klassieke methode zonder geprefabriceerde gevel- en dakelementen,

Aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag uitsluitend in via het Projectportaal(opent in nieuw venster). Bijkomende inlichtingen kunt u opvragen via VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Aanvragen voor premies Sociale Energiesprong moeten gecombineerd worden met een premieaanvraag uit een andere premie categorie (Totaalpremie of Individuele premies). Het aanvraagformulier voor Sociale Energiesprong kan u terugvinden al extra tabblad in het aanvraagformulier van de betreffende premie:

U volgt de aanvraagprocedure van de betreffende premie categorie.

Wonen in Vlaanderen behandelt de aanvragen pas nadat ze alle nodige informatie en documenten ontvangen heeft, zoals deze vermeld staan in het betreffende aanvraagformulier.
Alle aanvraagformulieren vindt u ook terug op de algemene pagina van de VKF premie.

In het document Voorwaarden en berekening kostprijs(Word bestand opent in nieuw venster) vindt u het overzicht van alle voorwaarden, de meetcodes en de informatie over de kostprijsberekening.

Contact

Voor al uw andere vragen kan u steeds terecht bij VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)