Gedaan met laden. U bevindt zich op: VKF - Totaalpremie Energiepremies voor sociale woonactoren (VKF-subsidies)

VKF - Totaalpremie

Welke werken?

types van werkenwerkzaamheden
vervangingsbouw
 • volledige herbouw
 • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving
ontmanteling
 • ontmanteling
ingrijpende energetische renovatie (IER)
 • ingrijpende energetische renovatie
 • functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

Opgelet: nieuwbouw en uitbreidingen met minstens 1 wooneenheid of groter dan 800 m³ komen niet in aanmerking voor VKF-subsidies.

Premiebedragen

EPC-labelpremie kan pas aangevraagd worden vanaf 1 april 2024

Tot 1 april 2024 komen Woonmaatschappijen in aanmerking voor de EPC-labelpremie die uitgekeerd wordt door Fluvius. Aanvragen voor VKF-premies die voor deze datum worden aangevraagd, komen dus niet in aanmerking voor een EPC-labelpremie via het VKF premiesysteem.

Let op! De aanvraag voor de EPC-labelpremie moet voor 1 april 2024 bij Fluvius(opent in nieuw venster) geactiveerd worden.

Algemene voorwaarden

 • Bovenstaande premies worden toegekend per woning (eengezinswoning of appartement).
 • De woningen moeten in eigendom zijn van een sociale woonmaatschappij en bestemd voor sociale verhuur.
 • Na de werken behalen de woningen een EPC-bouw met energielabel A of beter.
 • De premies uit deze categorie kunnen slechts eenmalig worden aangevraagd per woning. De woning komt dan ook niet meer in aanmerking voor de individuele premies.
 • Voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen, waarvoor geen totaalpremie kan worden aangevraagd, kunnen wel nog individuele premies worden aangevraagd.
 • Voor het bepalen van het aantal woningen waarvoor premie ontvangen wordt telt de eindsituatie (eengezinswoning of appartement):
  • 1 eengezinswoning wordt opgesplitst in 3 appartementen => potentieel 3 woningen waarvoor premies kunnen worden aangevraagd (er moet een EPC-bouw zijn voor elk nieuw appartement en elk appartement moet voldoen aan het minimale EPC-label A)
  • 2 woningen worden samengevoegd tot 1 woning => 1 woning waarvoor premie kan worden aangevraagd, als de nieuwe woning voldoet aan het minimale EPC-label A.
 • De premie mag gecombineerd worden met andere voordelen en subsidies, zolang de totale gefactureerde kostprijs van de werkzaamheden die betrekking hebben op de subsidiabele maatregelen, exclusief btw, niet overschreden wordt. Als de premiebedragen, gecumuleerd met andere voordelen en subsidies, de totale gefactureerde kostprijs overschrijden, worden de premiebedragen verminderd tot het verschil van de totale gefactureerde kostprijs en de gecumuleerde andere voordelen en subsidies.

Vervangingsbouw

Een vervangingsbouw komt niet in aanmerking voor de premie als:

 • bij de herbouw een industrieel gebouw of gebouw met als hoofdbestemming landbouw, wordt gesloopt voor de realisatie van sociale huurwoningen;
 • niet dezelfde woonmaatschappij de sloop en nieuwbouw laat uitvoeren;
 • er meer dan vijf jaar verstreken is tussen de datum van de voorlopige oplevering van de sloopwerkzaamheden en de premie-aanvraag voor de herbouw.

Vervangingsbouw die zich op het geheel van aanééngesloten percelen bevindt, die in eigendom zijn van dezelfde woonmaatschappij, komen in aanmerking voor deze premie.

Grote projecten

 • De premie voor grote projecten is enkel van toepassing voor eengezinswoningen en kan zowel voor vervangingsbouw, ontmanteling of ingrijpende energetische renovatie worden aangevraagd.

   Technische voorwaarden

   Aanvraagprocedure

   U dient uw aanvraag uitsluitend in via het Projectportaal(opent in nieuw venster). Bijkomende inlichtingen kunt u opvragen via VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

   • Stap 1

    Volgende zaken moeten in orde zijn vooraleer u de VKF premie kan beginnen aanvragen:

    • woonproject is aangemaakt en verrichtingsnummer is toegekend
    • weerhouden offerte is ontvangen

    Om VKF-subsidiabel te zijn mogen de werken niet worden besteld vóór u van de VMSW de goedkeuring van het subsidieaanvraagdossier ontvangt.

   • Stap 2

    ​​​​U dient de volgende documenten in via het Projectportaal:

    Indien van toepassing:

    • kopie van het EPC van de bestaande woningen voor de aanvang van de werken (enkel indien EPC-labelpremie wordt aangevraagd)

    De belofte van een VKF-premie kan in dit huidige systeem aangevraagd worden tot uitputting van het beschikbare budget.

    In het document Voorwaarden en berekening kostprijs(Word bestand opent in nieuw venster) vindt u het overzicht van alle voorwaarden, de meetcodes en de informatie over de kostprijsberekening.

    Spoedprocedures moeten expliciet aangevraagd worden door de woonmaatschappij als de besteldatum van de werken binnen de 45 dagen na de aanvraag van de premie voorzien is. In het nieuwe aanvraagformulier zal de woonmaatschappij de voorziene besteldatum moeten invullen.

   • Stap 3

    Na de bestelling van de werken past u het aanvraagformulier aan en dient u dit opnieuw in. Op dat moment keren wij u een voorschot van 80% uit.

    De premies worden berekend op basis van het vastgelegde premiebedrag verminderd met eventuele premiebedragen van derden op de datum van de opmaak van de factuur (niet op datum van de uitbetaling van het voorschot of de afrekening).

    Bij de belofte wordt het premiebedrag vastgelegd met de - op dat moment geldende - premies van de netbeheerders en de eventuele vermoedelijke hoeveelheden in de meetstaat. Daardoor is het mogelijk dat het uitbetaalde voorschot groter is dan het totale premiebedrag. In dat geval moet er een deel van het voorschot terugbetaald worden aan Wonen in Vlaanderen.

   • Stap 4

    Na het afronden van de werken past u het aanvraagformulier nog een laatste keer aan, verzamelt u alle nodige bewijsstukken.

    ​​​​U dient de volgende documenten in via het Projectportaal:

    • het aangepaste Aanvraagformulier VKF 2023 - Totaalpremie(Excel bestand opent in nieuw venster)
    • factuur en bijhorende vorderingsstaat met uitgevoerde hoeveelheden en kostprijzen
    • eventuele attesten en/of productinformatie
    • kopie van de weerhouden offerte(n) (SO - Samenvattende opmeting) van de laagste inschrijver of weerhouden inschrijver
    • kopie van de EPB-aangifte met het het EPC-bouw opgemaakt binnen een jaar na afronden van de werken

    We keren het resterende saldo uit op basis van de totale kostprijs van de uitgevoerde hoeveelheden.

    De afrekening gebeurt maximaal 24 maanden na de voorlopige oplevering. Als u de nodige documenten niet indiende na deze termijn, zet de VMSW de aanvraag stop en vordert ze de tot dan uitgekeerde bedragen terug.

   Aanvraagformulieren

   Wonen in Vlaanderen behandelt de aanvragen pas nadat ze alle nodige informatie en documenten ontvangen heeft, zoals deze vermeld staan in het Aanvraagformulier VKF 2023 - Totaalpremie (Excel bestand opent in nieuw venster).


   Alle aanvraagformulieren staan eveneens verzameld op de algemene pagina van de VKF premie.

   Opgelet: gebruik altijd het meest recente aanvraagformulier.

   Contact

   Voor al uw vragen kan u steeds terecht bij VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)