Gedaan met laden. U bevindt zich op: VKF - Individuele premies voor renovatie Energiepremies voor sociale woonactoren (VKF-subsidies)

VKF - Individuele premies voor renovatie

Welke werken?

renovatie
 • verbouwing
 • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³
 • niet-vergunningsplichtige werken

Premiebedragen isolatieschil

Premiebedragen technische installaties

Premiebedragen EPC-labelpremie

EPC-labelpremie kan pas aangevraagd worden vanaf 1 april 2024

Tot 1 april 2024 komen Woonmaatschappijen in aanmerking voor de EPC-labelpremie die uitgekeerd wordt door Fluvius. Aanvragen voor VKF-premies die voor deze datum worden aangevraagd, komen dus niet in aanmerking voor een EPC-labelpremie via het VKF premiesysteem.

Let op! De aanvraag voor de EPC-labelpremie moet voor 1 april 2024 bij Fluvius(opent in nieuw venster) geactiveerd worden.

Premie slimme sturing kan pas aangevraagd worden vanaf 1 januari 2024

Tot 1 januari 2024 komen Woonmaatschappijen in aanmerking voor de premie sturing elektrische warmte(opent in nieuw venster) die uitgekeerd wordt door Fluvius. Aanvragen voor VKF-premies die vóór deze datum gefactureerd worden komen dus niet in aanmerking voor een deze premie via het VKF premiesysteem.

Algemene voorwaarden

 • De woningen moeten in eigendom zijn van een sociale woonmaatschappij en bestemd voor sociale verhuur.
 • Na de werken behalen de woningen minstens een EPC-label C.
  Uitzondering:
  Het minimale EPC-label C is niet van toepassing op de premie voor de sturing en regeling van elektrische boilers en accumulatoren noch voor de premie voor de installatie van warmtepompboilers. Deze premies zijn bedoeld als flankerende maatregel rond de uitfasering van het (uitsluitend) nachttarief en de het invoering van het capaciteitstarief. Deze maatregelen temperen het elektriciteitsverbruik en de factuur, dit als een tussenmaatregel tot wanneer zich een bredere structurele gebouwrenovatie aandient.
 • De premies uit de subcategorie “isolatieschil” kunnen slechts 1x per 5 jaar worden aangevraagd per woning.
 • De premies uit de subcategorie “technische installaties” kunnen slechts 1x per 10 jaar worden aangevraagd per woning.
 • Voor het bepalen van het aantal woningen waarvoor premie ontvangen wordt telt de eindsituatie (eengezinswoning of appartement):
  • 1 eengezinswoning wordt opgesplitst in 3 appartementen => potentieel 3 woningen waarvoor premies kunnen worden aangevraagd (er moet een EPC-bouw zijn voor elk nieuw appartement en elk appartement moet voldoen aan het minimale EPC-label A)
  • 2 woningen worden samengevoegd tot 1 woning => 1 woning waarvoor premie kan worden aangevraagd, als de nieuwe woning voldoet aan het minimale EPC-label A.
 • De uitgevoerde werken voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften en EPB-eisen indien van toepassing.
 • De premies mogen gecombineerd worden met andere voordelen en subsidies, zolang de totale gefactureerde kostprijs van de werkzaamheden die betrekking hebben op de subsidiabele maatregelen, exclusief btw, niet overschreden wordt. Als de premiebedragen, gecumuleerd met andere voordelen en subsidies, de totale gefactureerde kostprijs overschrijden, worden de premiebedragen verminderd tot het verschil van de totale gefactureerde kostprijs en de gecumuleerde andere voordelen en subsidies.

  Technische voorwaarden

  Aanvraagprocedure

  U dient uw aanvraag uitsluitend in via het Projectportaal(opent in nieuw venster). Bijkomende inlichtingen kunt u opvragen via VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  • Stap 1

   Volgende zaken moeten in orde zijn voor u de VKF premie kan beginnen aanvragen:

   • renovatietoets is voltooid (indien van toepassing)
   • woonproject is aangemaakt en verrichtingsnummer is toegekend
   • weerhouden offerte is ontvangen

   Om VKF-subsidiabel te zijn mogen de werken niet worden besteld vóór u van de VMSW de goedkeuring van het subsidieaanvraagdossier ontvangt.

  • Stap 2

   U dient de volgende documenten in via het Projectportaal:

   Indien van toepassing:

   • kopie van het EPC van de bestaande woningen voor de aanvang van de werken (enkel indien EPC-labelpremie wordt aangevraagd)
   • (voorlopige) EPB startverklaring

   De belofte van een VKF-premie kan in dit huidige systeem aangevraagd worden tot uitputting van het beschikbare budget.

   In het document Voorwaarden en berekening kostprijs(Word bestand opent in nieuw venster) vindt u het overzicht van alle voorwaarden, de meetcodes en de informatie over de kostprijsberekening.

   Spoedprocedures moeten expliciet aangevraagd worden door de woonmaatschappij als de besteldatum van de werken binnen de 45 dagen na de aanvraag van de premie voorzien is. In het nieuwe aanvraagformulier zal de woonmaatschappij de voorziene besteldatum moeten invullen.

  • Stap 3

   Na de bestelling van de werken past u het aanvraagformulier aan en dient u dit opnieuw in. Op dat moment keren wij u een voorschot van 80% uit.

   De premies worden berekend op basis van het vastgelegde premiebedrag verminderd met eventuele premiebedragen van derden op de datum van de opmaak van de factuur (niet op datum van de uitbetaling van het voorschot of de afrekening).

   Bij de belofte wordt het premiebedrag vastgelegd met de - op dat moment geldende - premies van de netbeheerders en de eventuele vermoedelijke hoeveelheden in de meetstaat. Daardoor is het mogelijk dat het uitbetaalde voorschot groter is dan het totale premiebedrag. In dat geval moet er een deel van het voorschot terugbetaald worden aan Wonen in Vlaanderen.

  • Stap 4

   Na het afronden van de werken past u het aanvraagformulier nog een laatste keer aan, verzamelt u alle nodige bewijsstukken.

   ​​​​U dient de volgende documenten in via het Projectportaal:

   We keren het resterende saldo uit op basis van de totale kostprijs van de uitgevoerde hoeveelheden.

   De afrekening gebeurt maximaal 24 maanden na de voorlopige oplevering. Als u de nodige documenten niet indiende na deze termijn, zet de VMSW de aanvraag stop en vordert ze de tot dan uitgekeerde bedragen terug.

  Aanvraagformulieren

  Wonen in Vlaanderen behandelt de aanvragen pas nadat ze alle nodige informatie en documenten ontvangen heeft, zoals deze vermeld staan in het Aanvraagformulier VKF 2023 - Individuele premies(Excel bestand opent in nieuw venster) .

  Alle aanvraagformulieren staan eveneens verzameld op de algemene pagina van de VKF premie.

  Opgelet: Gebruik altijd het meest recente aanvraagformulier.

  Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen.

  Contact

  Voor al uw andere vragen kan u steeds terecht bij VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)