Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiepremies voor sociale woonactoren (VKF-subsidies) Mogelijkheden op jaarbudget

Energiepremies voor sociale woonactoren (VKF-subsidies)

Voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen kunnen sociale woonactoren een beroep doen op de Vlaams Klimaatfonds-subsidies of VKF-subsidies. Deze subsidies moeten de renovatiebeweging van het patrimonium richting 2050 ondersteunen en versnellen.

Sinds 15 oktober 2023 is het nieuwe VKF premiesysteem ‘VKF 2023’ van kracht. Dit premiesysteem is een grondige hervorming van het premiesysteem uit 2016.

Het premiesysteem ‘VKF 2023’ omvat totaalpremies voor totaalrenovatieprojecten en vervangingsbouw, maar ook premies voor kleinere renovaties zoals de thermische prestaties van de gebouwschil verbeteren, de verwarmingsinstallaties verbeteren of duurzame energietechnieken plaatsen, …

Bovenop de toevoeging van nieuwe premies werden ook de bestaande premiebedragen en bijhorende voorwaarden herzien.

Opgelet: Aanvragen voor VKF2 die werden ingediend in de periode tussen 14 juli 2023 (1ste principiële goedkeuring van ‘VKF 2023’) en 15 oktober 2023 kunnen deze aanvraag laten omzetten naar het nieuwe VKF systeem.

Beschikbaar budget

De subsidies worden gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds met cofinanciering vanuit de begroting Wonen. Op 14 juli 2023 was een totaal van 70 miljoen euro ter beschikking voor de VKF-subsidies. Na de hervorming zullen deze middelen vermoedelijk versneld gebruikt worden. Er is geen garantie op verdere financiering na uitputting van deze middelen.

De provinciale verdeling die in het huidige subsidiesysteem van toepassing is, verdwijnt. Zo is er geen rem meer voor woonmaatschappijen uit provincies die meer dan gemiddelde inspanningen willen leveren.

Premieoverzicht VKF 2023

De premies zijn opgesplitst in 3 grote categorieën:

De opsplitsing tussen de totaalpremie en de individuele premies gebeurt aan de hand van de aard van de werken zoals die gehanteerd wordt binnen de EPB regelgeving.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier VKF 2023 - Totaalpremie(Excel bestand opent in nieuw venster) voor vervangingsbouw en IER

Aanvraagformulier VKF 2023 - Individuele premies(Excel bestand opent in nieuw venster) voor renovatie

We actualiseren de aanvraagformulieren regelmatig. Download dus voor elke nieuwe aanvraag de bovenstaande formulieren opnieuw. Op die manier bent u zeker dat u steeds het meest recente formulier gebruikt.

In het document Voorwaarden en berekening kostprijs(Word bestand opent in nieuw venster) vindt u het overzicht van alle voorwaarden, de meetcodes en de informatie over de kostprijsberekening.

Opgelet: Voor aanvragen vanaf 15/10/2023 mag het aanvraagformulier VKF2 niet meer gebruikt worden.

Opleiding

Op 19 september 2023 werd het nieuwe VKF subsidiestelsel toegelicht tijdens een online opleiding.
De opname van deze opleiding kan u herbekijken op de specifieke opleidingspagina van het webinar VKF.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen.

Contact

Voor al uw andere vragen kan u steeds terecht bij VKFpremies.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)