Inhoud van een aanvaarde dimensioneringsnota

Er gelden specifieke eisen voor het bepalen van de ontwerpvertrektemperatuur naar het afgiftesysteem en de ontwerpretourtemperatuur van het afgiftesysteem (voor verwarming).

De dimensioneringsnota bevat 2 belangrijke elementen:

 • het berekende warmteverlies voor elke ruimte en
 • de eigenschappen van de geplaatste afgiftesystemen (radiatoren, vloerverwarming,…).

Het moet aantonen dat bij het gekozen temperatuurregime de afgifte-elementen in staat zijn om het berekende warmteverlies te compenseren.

In de praktijk wil dit zeggen dat:

 • Voor de hele eenheid moet het totale vermogen van de afgifte-elementen (zowel centrale verwarming als plaatselijke) groter of gelijk zijn dan de som van de berekende warmteverliezen voor alle ruimtes (volgens NBN EN 12831).
 • Voor elke ruimte moet het totale vermogen van de afgifte-elementen groter of gelijk zijn aan het berekend warmteverlies volgens NBN EN 12831, tenzij de ruimte onder een van de volgende categorieën valt:
  • Ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting
  • Ruimten met een warmtevraag kleiner dan 10 W/m²
  • Ruimten met een warmtevraag kleiner dan 100 W
  • Ruimten waar een combinatie van plaatselijke en centrale verwarming werd voorzien, op voorwaarde dat de plaatselijke verwarming werd ingerekend voor het E-peil

Welke invoergegevens zijn nodig?

 • Stap 1

  Warmteverliesberekening voor alle ruimtes

  Om de dimensioneringsnota te kunnen invullen is steeds een warmteverliesberekening voor alle ruimtes nodig, en volgens NBN EN 12831.

  De installateur die het afgiftesysteem ontworpen heeft, kan dit opmaken. Ook een verslaggever mag deze berekening uitvoeren, zolang die volgens de juiste norm gebeurt.

  Voor deze berekening kunt u bijvoorbeeld de gratis rekentool met handleiding(opent in nieuw venster) van het WTCB gebruiken.

 • Stap 2

  De eigenschappen van de afgiftesystemen in elke ruimte

  Ook de eigenschappen (aantal, type, afgifte bij standaard regime,…) van de afgiftesystemen in elke ruimte moeten gekend zijn.

  Deze gegevens zijn terug te vinden in catalogen en technische fiches van de fabrikanten.

 • Stap 3

  2 voorgaande stappen combineren tot een dimensioneringsnota

  De gegevens van de warmteverliesberekening en de afgifte-elementen worden dan gecombineerd tot een dimensioneringsnota.

  Door het sjabloon ‘Minimale gegevens vertrek- en retourtemperatuur’(opent in nieuw venster) correct in te vullen, bent u zeker dat u over een geldig stavingstuk beschikt.

  Het gebruik van dit sjabloon is niet verplicht. Elk document dat voldoet aan de bovenstaande voorwaarden wordt gezien als een aanvaarde dimensioneringsnota.

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden over hoe u dit sjabloon invult voor de 2 meest voorkomende afgiftesystemen: