Gedaan met laden. U bevindt zich op: Realisatie op gronden en gebouwen van (semi-)publieke organisaties Private samenwerkingen

Realisatie op gronden en gebouwen van (semi-)publieke organisaties

Een woonmaatschappij kan sociale of geconventioneerde woonprojecten realiseren op gronden van lokale besturen en (semi-)publieke organisaties. Of, publieke panden van deze organisaties renoveren tot deze woningen. Een woonmaatschappij kan dit project zelf realiseren of op zoek gaan naar een private partner hiervoor. Zij kunnen hiervoor op de ondersteuning van Vlaanderen rekenen.

Voor de verhuur van geconventioneerde woonprojecten kan men een subsidie krijgen.

Stappenplan

 • Stap 1

  Lokale besturen en (semi)publieke organisaties kunnen gronden en gebouwen doorgeven via het online invulformulier.(opent in nieuw venster)

 • Stap 2

  Wonen in Vlaanderen bezorgt de gegevens over de aangeboden grond of het gebouw aan de woonmaatschappij die actief is op de locatie waar de grond of het gebouw gelegen is.

  De woonmaatschappij geeft aan Wonen in Vlaanderen aan:

  - Geen interesse te hebben om een woonproject te realiseren op de aangeboden grond/gebouw.

  OF

  - Zelf een project wensen te realiseren op de aangeboden grond/gebouw.

  OF

  - Op zoek te gaan naar een private partner voor de financiering, het ontwerp, de bouw, het onderhoud en verhuur van dit woonproject.

  De woonmaatschappij en grond-of pandeigenaar bepalen onderling de modaliteiten ( zakelijk recht, vergoedingen,..).

Realisatie van sociale of geconventioneerde woonprojecten

Hiervoor heeft de woonmaatschappij eerst een zakelijk recht nodig op gronden en gebouwen. Pas daarna kan het bouwen of renoveren.

Geconventioneerd verhuren en het verkrijgen van een subsidie hiervoor verloopt via de algemene regels van geconventioneerde verhuur.

 • Stap 1

  U moet zakelijke rechten krijgen op de grond of het gebouw om er woningen te kunnen realiseren of beheren. Dit gebeurt via een erfpacht- of opstalrecht.

  U bepaalt onderling of er een marktconforme vergoeding aan de erfpacht- of opstalgever of dus het lokaal bestuur, de (semi-)publieke organisatie verschuldigd is. Op het einde van de erfpacht- of opstalovereenkomst wordt deze organisatie door natrekking eigenaar van de gerealiseerde woningen. De natrekkingsvergoeding wordt eveneens onderling overeengekomen.

 • Stap 2

  Zodra u een erfpacht- of opstalrecht op de grond of het pand heeft, kunt u er woningen bouwen of een renovatie uitvoeren. U realiseert sociale of geconventioneerde woonprojecten.

 • Stap 3

  Na de bouw en renovatie van de sociale en geconventioneerde woningen, kunt u deze verhuren. Voor deze verhuring kunt u een subsidie krijgen.

  Lees meer over verhuren.
  Lees meer over de subsidie.