Zekerheid in bouwen campagnevideo

Inhoud is aan het laden

Constructieve benadering overheidsopdrachten (CBO)

Wat?

U biedt de grond aan, ontwerpt en bouwt de woningen en verkoopt de woningen samen met de grond aan de sociale huisvestingsmaatschappij of woonmaatschappij.

Voordelen?

 • Wonen in Vlaanderen faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De procedure heeft als doel zoveel mogelijk contracten af te sluiten binnen het beschikbaar budget
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
 • U hoeft zelf geen eigenaar van de grond te zijn. Deze kan bijvoorbeeld eigendom zijn van een dochteronderneming of een andere onderneming.
 • We werken met maandelijkse vorderingsstaten.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via het platform e-tendering(opent in nieuw venster).

Het bestek vermeldt welke documenten nodig zijn om uw onderneming en de grond die u aanbiedt te beoordelen.
Dit zijn onder andere:

 • Aanvraag tot deelname
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Referenties
 • Documenten over de grond die u aanbiedt

Design and Build

Wat?

Bij een D&B-oproep wil Wonen in Vlaanderen op het einde van de procedure, per provincie, met de laureaat een raamovereenkomst afsluiten. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en omvat het ontwerp en de bouw van sociale woongelegenheden op de grond van een sociale woonactor.

Voordelen?

 • Wonen in Vlaanderen faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
 • U kunt met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie.
 • U kunt vier jaar lang voor verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen werken.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via het platform e-tendering(opent in nieuw venster).

Het bestek vermeldt welke documenten nodig zijn om uw kandidaatstelling te beoordelen.

SVK Pro

Wat?

U bouwt sociale woningen die u voor een lange periode (18 jaar) verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Voordelen?

 • gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

 • zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar vanaf 15 jaar).

 • verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).
Het sociaal verhuren van een woning voor minstens 15 jaar is bovendien een van de gevallen waarin u kunt genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw.

 • transparante en eenvoudige procedure

Hoe indienen?

U stelt zich kandidaat via e-procurement(opent in nieuw venster).

Dien de volgende documenten in:

 • Deelnameformulier SVK Pro (formulier 1)
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (formulier 2)
 • Uittreksel strafregister (max. 6 maanden oud)

Design and Insulate

Via deze procedure stelt Wonen in Vlaanderen aannemers aan om daken van sociale huurwoningen te renoveren. Deze procedure wil helpen de doelstellingen van het Vlaams EnergieRenovatieProgramma 2020 en de lange termijneisen in de Energievisie 2050 te realiseren. Daken beter isoleren, is namelijk één van de doelstellingen.

Verkoop woningen na realisatie

Als private ontwikkelaar kunt u gerealiseerde woningen te koop aanbieden aan sociale woonorganisaties. De lokale SHM (of een andere woonorganisatie) beslist over een aankoop op basis van volledige vrijwilligheid. De verkoopprijs onderhandelt u vrij met de lokale woonactor.

Belangrijk!
De kopende sociale woonorganisatie kan vóór de voltooiing van de bouwwerken geen enkele belofte of intentie tot aankoop kenbaar maken: dit om een conflict met de wetgeving overheidsopdrachten te vermijden.

Na de voorlopige oplevering kunt u als private ontwikkelaar de goede woningen te koop aanbieden aan de SHM. Pas vanaf dan kan de SHM uw vragen beantwoorden. Als dat nodig is, zal de SHM zich voor advies tot het agentschap Wonen in Vlaanderen wenden.

Schrijf in voor onze technische nieuwsbrief

Bent u professioneel bezig met sociale woningbouw? Bent u een private ontwikkelaar die graag op de hoogte blijft van onze procedures en richtlijnen? Abonneer u dan op onze technische nieuwsbrief. Die versturen we als er belangrijke updates of nieuwe procedures zijn.