Gedaan met laden. U bevindt zich op: SVK Pro Private samenwerkingen

SVK Pro

Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een woonmaatschappij. Wonen in Vlaanderen lanceert (voorlopig) geen nieuwe SVK Pro-oproep.

Mededingingsprocedure met onderhandelingen

SVK Pro is een mededingingsprocedure met onderhandelingen op basis van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Wonen in Vlaanderen treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de woonmaatschappijen. De woonmaatschappijen bezorgen aan Wonen in Vlaanderen een lastgeving en een behoeftepaling hiervoor. Later in de procedure nemen de woonmaatschappijen de rol van aanbestedende overheid over.

SVK Pro is zekerheid in bouwen

Inhoud is aan het laden

Voordelen van SVK Pro

SVK Pro biedt, naast de standaardvoordelen van verhuren aan een woonmaatschappij, nog andere voordelen voor private ontwikkelaars. Wat zijn de voordelen voor u?

De SVK Pro procedure in een notendop

 • Stap 1

  De eerste stap bestaat uit een behoeftebepaling opmaken. Om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven wat er van u verwacht wordt, geven de woonmaatschappijen en de lokale besturen zo veel mogelijk concrete informatie mee.

  De deelnemende woonmaatschappijen bepalen hoeveel en welke types sociale woningen zij nodig hebben en toetsen dit af bij het lokale gemeentebestuur. De ingevulde behoeftebepaling moet besproken worden op het lokaal woonoverleg (LWO) en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

  De behoeftebepaling is indicatief. Dit betekent dat de woonmaatschappij deze nog kan aanpassen tijdens de onderhandelingsfase. Als de behoeftebepaling inderdaad wijzigt, dan moet de woonmaatschappij ze opnieuw toelichten op het LWO. Het lokaal bestuur bekrachtigt.

 • Stap 2

  Wonen in Vlaanderen publiceert de opdrachtdocumenten via het officiële platform e-Procurement(opent in nieuw venster). Vanaf dan kunnen kandidaat-inschrijvers deze raadplegen en vragen stellen.
  Deze vragen en hun antwoorden bundelt Wonen in Vlaanderen en plaatst ze op deze website.

 • Stap 3

  Wonen in Vlaanderen beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Zo kijkt ze bijvoorbeeld of de inschrijver in orde is met betalingen van RSZ-bijdragen, of er een veroordeling voor fraude uitgesproken is, … U vindt deze criteria in de opdrachtdocumenten.

 • Stap 4

  Wonen in Vlaanderen nodigt de geselecteerde kandidaten uit om een eerste projectvoorstel in te dienen. Ze controleert deze voorstellen op hun formele regelmatigheid.
  In het voorstel beschrijft de kandidaat de woningen die hij aanbiedt om te verhuren aan de woonmaatschappij samen met de gewenste huurprijs. De kandidaat moet hiervoor rekening houden met de maximale huurprijsgrenzen. Hij voegt ook een beschrijvende nota toe met daarin meer informatie over het project.

 • Stap 5

  In deze fase eindigt het mandaat van Wonen in Vlaanderen en neemt de woonmaatschappij de rol over van aanbestedende overheid. Wonen in Vlaanderen geeft de lijst met voorstellen voor de relevante percelen uit de vorige fase door aan de betrokken woonmaatschappij.

  Vanaf dit moment heeft de woonmaatschappij de optie om met de geselecteerde inschrijvers te gaan onderhandelen. Eventueel kunnen de ontwikkelaars tijdens de onderhandelingen een aangepast eindvoorstel indienen.

  Aan de hand van de gunningscriteria maakt de woonmaatschappij een rangschikking van de ingediende voorstellen. Komen ze tot een akkoord, dan kunnen de private initiatiefnemer en de woonmaatschappij een voorovereenkomst ondertekenen. In een voorovereenkomst staat ook de verplichting voor beide partijen om na de werkzaamheden een huurovereenkomst af te sluiten.

 • Stap 6

  Nu de voorovereenkomst is afgesloten, kan de private initiatiefnemer starten met de bouw van het SVK Pro-project. De private initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.

 • Stap 7

  Na afloop van de bouwwerken sluiten de private initiatiefnemer en de woonmaatschappij een huurovereenkomst voor de duur van 18 jaar (opzegbaar door de woonmaatschappij na 15 jaar). U gebruikt hiervoor verplicht de SVK Pro-typehuurovereenkomst(PDF bestand opent in nieuw venster).

Communicatiedraaiboek en sjabloonteksten

Sociale woonactoren kunnen geïnteresseerde private initiatiefnemers zelf informeren over de publicatie van SVK Pro. U kunt hiervoor het communicatiedraaiboek en de sjabloonteksten van Wonen in Vlaanderen (vrijblijvend) gebruiken. Meld aan op deze website als sociale woonactor en u vindt de sjablonen op de centrale documentenpagina van sociale woningbouw.

Belangrijk: vooraf aan andere externe communicatie (bv. mailing, sociale media, …) moet u eerst informatie op uw website plaatsen. Zo maakt u informatie voor iedereen beschikbaar.

Vorige procedures

In 2018 liep er een proefprocedure om de SVK Pro procedure uit te testen. Daarna was er de procedure in 2020 en in 2021. U vindt de documenten daarover op onderstaande pagina.

Stappen bij het inhuren van sociale woningen

Sociale woonactoren die aanmelden op deze website vinden op onderstaande pagina een beslissingsboom over welke procedure ze wanneer moet volgen bij het inhuren van woningen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle (SVK Pro) procedures van Wonen in Vlaanderen? Schrijf u in op de nieuwsbrief.