Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geconventioneerde verhuur voor woonmaatschappijen Realiseren van (sociale) woonprojecten

Geconventioneerde verhuur voor woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering wil het aantal betaalbare huurwoningen omhoog en werkte hiervoor het nieuwe stelsel geconventioneerde verhuur uit.  

De Vlaamse Regering wil het aantal betaalbare huurwoningen omhoog en werkte hiervoor het nieuwe stelsel geconventioneerde verhuur uit.

Private initiatiefnemers kunnen geconventioneerde en sociale huurwoningen bouwen of bestaande woningen hiervoor renoveren. Dit doen ze op eigen gronden of op publieke gronden, zoals de gronden van woonmaatschappijen. U kunt nadien de sociale en geconventioneerde huurwoningen inhuren om te verhuren aan de correcte doelgroep.

Zelf kunt u ook geconventioneerde huurwoningen bouwen. Dit vervangt het concept van bescheiden woningen. Een project indienen en een subsidie aanvragen kunt u in het Projectportaal.

Om geconventioneerde huurwoningen te verhuren werkt u in het Woningportaal.

Opgelet: op dit moment lopen een aantal aanpassingen aan geconventioneerde verhuur. Dit zijn onder andere verhuren aan bijzondere doelgroepen voor bepaalde verhuurders, een uniforme voorrangsregel lokale woonbinding en gemeentelijke reglementen. Deze aanpassingen zijn nog niet definitief. Meer informatie leest u op een aparte webpagina over deze aanpassingen.

Hoe geconventioneerde woningen (laten) bouwen of renoveren? 

Ook woonmaatschappijen kunnen geconventioneerde huurwoningen realiseren en hiervoor een subsidie ontvangen. Of, u kunt instappen in de overheidsopdrachten van Wonen in Vlaanderen, waarbij private initiatiefnemers gemengde projecten realiseren.

Lees er meer over op de pagina Hoe geconventioneerde woningen (laten) bouwen of renoveren.

Hoe geconventioneerd verhuren en woningen inhuren?

U leest in dit luik hoe u de geconventioneerde en de sociale huurwoningen inhuurt en verhuurt. Deze regelgeving is specifiek voor het stelsel geconventioneerde verhuur uitgewerkt.

Lees er meer over op de pagina Hoe verhuren?

Wilt u de aangeboden sociale woningen niet inhuren?

Wenst u de door de private initiatiefnemer aangeboden sociale woningen niet in te huren? Neem dan hieromtrent een gemotiveerde bestuursbeslissing en bezorg die samen met de notulen van het bestuursoverleg via het toezichtportaal aan de toezichthouder.

Welke financiering en subsidie krijgt u?

U kunt op verschillende momenten een financiering of subsidie krijgen voor geconventioneerde verhuur.

Lees er meer over op de pagina Financiële voordelen voor woonmaatschappijen

Hoe een project indienen en een subsidie aanvragen via het Projectportaal? 

U dient een project in via het Projectportaal van Wonen in Vlaanderen(opent in nieuw venster). De doorloop van uw project en subsidieaanvraag is hetzelfde als bij de private initiatiefnemers.

Alleen moet u uw project geconventioneerde huurwoningen wel voorleggen op het lokaal woonoverleg en moet uw project wel de programmatiecyclus doorlopen. U zal alleen de fase toewijzing van middelen op het jaarbudget doorlopen.

Meer informatie over de beoordeling en goedkeuring van uw project en de verdere stappen leest u in het luik voor private initiatiefnemers.

Hoe een huurder zoeken via het Woningportaal?

Via het Woningportaal zoekt u een huurder voor de geconventioneerde huurwoningen (niet de sociale woningen). U zoekt via dit Woningportaal huurders voor alle geconventioneerde huurwoningen (zelf gerealiseerde of ingehuurde).

Hoe u kandidaten zoekt en uiteindelijk verhuurt, is hetzelfde als bij de private initiatiefnemers. Lees meer hierover in het luik voor private initiatiefnemers.