Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe een huurder vinden via het Woningportaal?

Hoe een huurder vinden via het Woningportaal?

Via het Woningportaal zoekt u een huurder voor de geconventioneerde huurwoningen of dus de budgethuurwoningen.

Wanneer gebruikt u het Woningportaal?

U komt automatisch via het Projectportaal in het Woningportaal zodra het project is goedgekeurd. U doet een oproep tot kandidaat-huurders zodra er een definitieve goedkeuring van de subsidieaanvraag is.

U gebruikt het Woningportaal alleen als:

 • u de geconventioneerde huurwoningen zelf verhuurt, anders doet de woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie de oproep.
 • er geen gemeentelijk reglement geldt voor (de wijk) van de woningen. Heeft uw gemeente een gemeentelijk reglement? Dan verhuurt u via de wachtlijst de gemeente. Het kan zijn dat het gemeentelijk reglement maar voor bepaalde wijken geldt. Op dit moment zijn er nog geen gemeentelijke reglementen.

U moet altijd verhuren aan een persoon met geldig attest.

Hoe gebruikt u het Woningportaal?

Lees hier de verschillende stappen.

 • Stap 1

  Oproep tot kandidaat-huurders plaatsen

  U moet de volgende informatie meedelen:

  • een beschrijving van het project (zoals vermeld in het formulier bij uw subsidieaanvraag)
  • de huurprijs van de geconventioneerde huurwoningen

  U laat de oproep één maand openstaan en geeft er voldoende publiciteit aan. Bijvoorbeeld: u plaatst de woningen ook op uw eigen website, verhuurwebsites, sociale media, …

  Kandidaten kunnen zich tijdens deze maand kandidaatstellen voor uw project.

 • Stap 2

  Rangschikking van kandidaten

  Het agentschap Wonen in Vlaanderen rangschikt de kandidaten nadat uw oproep een maand liep. Elke kandidaat krijgt eerst een willekeurig rangnummer per woningtype.

  Wonen in Vlaanderen kan u om privacyredenen niet alle kandidaten bezorgen. Daarom maakt Wonen in Vlaanderen een selectielijst met de kandidaten met de laagste rangnummers per woningtype: op deze lijst staan dubbel zoveel kandidaten als het aantal woningen dat u beschikbaar heeft per woningtype.

 • Stap 3

  Keuze huurder

  U ontvangt de selectielijst van Wonen in Vlaanderen. U moet de geconventioneerde huurwoning (budgethuurwoning) uit een bepaald woningtype aanbieden aan de kandidaat met het laagste rangnummer.

  Hierop zijn drie uitzonderingen.

  1. De kandidaat kan financieel de huur niet betalen.
   U mag de hoogte van het inkomen opvragen bij een kandidaat, niet de aard of bron (bijvoorbeeld een uitkering). Dit is volgens artikel 7 van het Vlaams Woninghuurdecreet.
  1. Een huurdersgezin overschrijdt de bezettingsnorm van de woning.
   Bij de rangschikking houdt Wonen in Vlaanderen geen rekening met de rationele bezettingsnorm. Het kan dus zijn dat het gezin van de kandidaat de algemene bezettingsnorm overschrijdt.
  1. De kandidaat geeft zelf aan dat hij geen interesse heeft in de woning. U gaat dan verder met de volgende kandidaat op de selectielijst.

  Als u de eerste kandidaat om (één van) deze redenen weigert, wijst u toe aan de kandidaat met het tweede laagste rangnummer, en zo verder.

  Kunt u uiteindelijk niet alle geconventioneerde huurwoningen verhuren? Dan vraagt u een nieuwe selectielijst aan Wonen in Vlaanderen. Zijn er onvoldoende kandidaten voor een nieuwe selectielijst, dan wijst u de woning(en) toe aan een persoon/personen met een geldig attest of doet u een nieuwe oproep via het Woningportaal.

  Opgelet: Een kandidaat ontvangt de reden van weigering en kan in beroep gaan tegen uw weigering bij een rechter. Blijkt uiteindelijk op basis van een rechterlijke beslissing dat u onterecht weigerde, dan kan Wonen in Vlaanderen de subsidie voor de woning schorsen.