Bezig met laden...

De registratie is geldig onmiddellijk na het inzenden van het webformulier. U ontvangt onmiddellijk een dossiernummer via e-mail. Binnen de vijf werkdagen na de registratie ontvangt u het registratienummer. Indien later blijkt dat u niet voldoet aan de registratievoorwaarden (zoals het tijdig storten van de waarborg) of de reglementering niet respecteert kan de registratie geschorst of ingetrokken worden.