Luchtvervuiling

Bij houtverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding produceert meer fijn stof dan het wegverkeer. De luchtvervuiling door houtverbranding is het ergst in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op bepaalde dagen het advies om zo weinig mogelijk hout te verbranden ('stookadvies') ((opent in nieuw venster)).

Binnen stoken

Hout verbranden wordt afgeraden omdat het de gezondheid kan schaden. Bovendien zorgt het vaak voor geurhinder bij de buren. Als houtverbranding uw enige warmtebron is, stook dan slim.

  • In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Het is verboden vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval te verbranden. Dat is immers nog slechter voor de gezondheid.
  • Belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als u regelmatig hout stookt, laat uw schoorsteen dan minstens 1 keer per jaar door een vakman vegen.

Lees nog meer tips ((opent in nieuw venster)) en veelgestelde vragen over binnen stoken ((opent in nieuw venster)).

Buiten stoken?

  • Afval verbranden in de tuin is verboden. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Voor het verwerken van afvalstoffen bestaan veilige en milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Het verbod geldt voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Op stookslim.be vindt u meer informatie over het verbod op het verbranden van afval (regelgeving, uitzonderingen, alternatieven, boetes, ...) ((opent in nieuw venster))
  • Stoken in de tuin is verboden. Alleen in bepaalde gevallen is het wel toegelaten hout buiten te verbranden, voor sfeerverwarming (vuurkorf, vuurschaal, ...) of een kampvuur. Het hout moet droog en onbehandeld zijn.

U vindt meer informatie over 'droog onbehandeld hout', sfeerverwarming, barbecue, ... bij de veelgestelde vragen over buiten stoken ((opent in nieuw venster)) op www.vmm.be.