Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie ongelijkvloerse kruising gewestweg

Subsidie ongelijkvloerse kruising gewestweg

Subsidie voor de aanleg van nieuwe, ongelijkvloers kruisende, gemeentelijke fietsinfrastructuur op trajecten van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk boven of onder gewestwegen.

Subsidievoorwaarden

 • Met de aanleg van de ongelijkvloers kruisende fietsinfrastructuur wordt beoogd volgende aspecten te verhogen:

  • De veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die de fietsinfrastructuur mag gebruiken
  • De bereikbaarheid per fiets
  • Het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen.
 • Het betreft de ongelijkvloerse kruising van een gemeenteweg onder/boven één of meerdere gewestwegen die niet tot de aanhorigheid van de gewestweg behoort en in eigendom en beheer komt van de gemeente.

 • De projecten zijn gelegen op trajecten van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De gewestweg is een genummerde weg, in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 • De gemeente beschikt over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.
 • De nieuwe ongelijkvloerse infrastructuur wordt beheerd door de gemeente.
 • Over de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota werd door de projectstuurgroep een consensus bereikt.

Subsidiebedrag

Het Gewest betaalt een subsidie van 100% van de kostprijs van de studie- en toezichtskosten en de kosten voor de werken.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal het bedrag van de kostenraming in de projectnota waarover consensus werd bereikt of dat gunstig werd geadviseerd, verhoogd met 10%.

Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag gebeurt in drie schijven. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer op één van de volgende manieren:

 • aangetekend
 • of elektronisch verstuurd
 • of tegen ontvangstbewijs afgegeven
 • Stap 1

  De eerste schijf heeft betrekking op het bedrag van de studiekosten en de helft van het inschrijvingsbedrag van de aannemer en wordt betaald bij de betekening van de opdracht aan de aannemer van de werken. De aanvraag voor de eerste schijf omvat:

  • informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
  • de identificatie van het project;
  • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat;
  • een kopie van de gunningsbeslissing van de gemeenteraad en de overeenkomst met de opdrachtnemer;
  • de betaalbewijzen met betrekking tot de studiekosten (zie definitie kostprijs).
 • Stap 2

  De tweede schijf heeft betrekking op het saldo van de kosten van de werken, de toezichtskosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen, meer- of bijwerken wordt betaald na de voorlopige oplevering van de werken. De aanvraag voor de tweede schijf omvat:

  • informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
  • de identificatie van het project;
  • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat en de betaalbewijzen met betrekking tot de kosten van de werken, de toezichtskosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen, meer- of bijwerken (zie definitie kostprijs),;
  • een kopie van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.
 • Stap 3

  De derde schijf wordt uitbetaald na de definitieve oplevering van de werken en omvat het saldo van het ereloon van de studiekosten. De aanvraag voor de derde schijf omvat:

  • informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
  • de identificatie van het project;
  • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat en de betaalbewijzen met betrekking tot het saldo van het ereloon in het kader van de studiekosten (zie definitie kostprijs);
  • een kopie van het proces-verbaal van definitieve oplevering.