Subsidievoorwaarden

 • Het asiel is erkend door Dierenwelzijn Vlaanderen.
 • Het asiel is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder NACE-code 94.999.
 • Er werken ten minste twee personen. Dit mogen ook vrijwilligers zijn.
 • Er is een gezond financieel beleid met diverse inkomstenbronnen, een transparante financiële werking, een realistische begroting en financiële jaarverslagen.
 • Het asiel ondertekent de intentieverklaring om in beslag genomen dieren op te vangen en te transporteren en hiervoor telefonisch bereikbaar te zijn tussen 9-17u.
 • Het asiel maakt gebruik van het online beheerprogramma Animal Shelter
 • De dieren die ter adoptie zijn, staan op de website adopteereendier.be(opent in nieuw venster).

Bedrag

Het jaarlijkse subsidiebedrag bestaat uit 3 delen:

 • een vast bedrag van 3.000 euro
 • een variabel bedrag volgens de opvangcapaciteit van het asiel van uw asiel zoals opgenomen in uw erkenningsaanvraag met een maximum van 35.000 euro
 • een variabel bedrag op basis van het aantal geadopteerde dieren in het voorgaande jaar, met een maximum van 17.500 euro.

Verantwoording

De subsidie mag enkel gebruikt worden voor de werking van het asiel. Dierenwelzijn Vlaanderen kan een verantwoording opvragen over het gebruik van de subsidie.

U zult de subsidie volledig of gedeeltelijk moeten terugbetalen als blijkt dat:

 • de erkenning van het asiel wordt stopgezet of ingetrokken in het jaar dat de subsidie is toegekend.
 • de subsidieaanvraag onjuiste informatie bevat bijv. wanneer u niet aan al de voorwaarden voldoet
 • de subsidie is gebruikt voor andere doeleinden dan de werking van het asiel.

Procedure

Hoe?

Alle erkende asielen ontvangen een mail zodra het aanvraagformulier online staat. U kan de subsidie enkel aanvragen via het online formulier.

Toelichting bij het formulier:

Deadline

U kan de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Verwerking

 • Als er informatie ontbreekt, zal Dierenwelzijn Vlaanderen dit opvragen. U moet dan binnen de 7 dagen reageren, anders wordt uw aanvraag geweigerd.
 • Ten laatste op 15 september 2023 ontvangt u de beslissing.