Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector

Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector

De Vlaamse overheid wil een bredere participatie in het verenigingsleven realiseren. Daarom voorziet ze subsidies voor verenigingen met een uitzonderlijke expertise op het vlak van participatie in het verenigingsleven. Bedoeling is dat ze die expertise toegankelijk maken en ontsluiten voor de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

Meer informatie over de nadere opdrachten van deze verenigingen vindt u in de regelgeving.

Voorwaarden

Als vereniging zonder winstoogmerk moet u een uitzonderlijke expertise hebben op het vlak van participatie in het verenigingsleven, die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt. U moet de subsidie inzetten om die expertise toegankelijk te maken en te ontsluiten voor de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

Meer informatie over de voorwaarden en de nadere opdrachten van deze verenigingen(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Procedure

Na goedkeuring van de aanvraag sluit de Vlaamse overheid een beheersovereenkomst met uw vereniging. Die duurt maximaal 5 jaar en is hernieuwbaar.

Meer informatie over de indiendatum en de inhoud van een aanvraag(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving. U vindt er ook meer uitleg over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie.

Subsidie

De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen

Een vereniging die al in aanmerking komt voor een werkingssubsidie binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan geen subsidie meer ontvangen in het kader van het Participatiedecreet.

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugd en sport.